Book
Dutch

Binnen en buiten

Leendert Witvliet (author), Geert Vervaeke (illustrator)
Target audience:
3-5 years and up
Genre:
Veertig versjes voor peuters en kleuters over onderwerpen uit hun eigen wereld, voorzien van veel zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 3 jaar.
Title
Binnen en buiten / Leendert Witvliet ; met tek. van Geert Vervaeke
Author
Leendert Witvliet
Illustrator
Geert Vervaeke 1956-
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Querido, 2000
56 p. : ill.
ISBN
90-214-8850-7

Availability in Flemish libraries

More than 50 times in Flemish libraries

Reviews

Witvliet is een dichter van de sfeer en de suggestie. En precies die kenmerken mis ik in deze bundel. De versjes gaan over onderwerpen uit het kleuterleven: een hobbelpaard, aan zee, naar de kapper, het koud hebben, bij oma op de thee, tekenen, trommelen met keukengerei, een nieuw zusje enz. Een paar langere gedichten zijn berijmde verhaaltjes over dieren. Leendert Witvliet observeert raak en weet zich meestal sterk in te leven, maar dat brengt de versjes nog niet tot leven. Daarvoor verrassen ze te weinig. Een voorbeeld: 'Tekenen': "Het pennetje gaat / over 't papier // een poppetje hier een poppetje daar // klaar." Sommige versjes klinken wel aardig of bevatten leuke woordspelingen of klanknabootsingen. Maar toch blijft ook de vorm meestal te gewoon. In de meeste versjes is het ritme vrij en lijken de rijmwoorden eerder toevallig, wat voor kleuters minder voor de hand ligt. Die hebben net plezier aan rijm en ritme. Wel sterk is het slotgedicht, dat gaaf klinkt en een uitnodigend slo…Read more
Bundel met 40 gedichten/versjes voor peuters en kleuters waarbij er een tweedeling is gemaakt: 20 gedichten 'om naar buiten te gaan' en 20 gedichten 'om binnen te blijven'. De auteur geeft blijk van een groot inlevingsvermogen. De versjes geven rake typeringen van het dagelijks leven en de gekozen onderwerpen staan dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen. Het zijn geen traditioneel berijmde versjes en gedichten. Het is veeleer een spel met klank, taal en ritme waarbij een rijmvorm gebruikt wordt. Inhoudelijk zijn de versjes - zoals bij poëzie vaker het geval is - een enkele keer moeilijker te doorgronden. Dat neemt niet weg dat deze verzorgd ogende bundel prima geschikt is om kinderen vertrouwd te maken met poëzie. Ook de zwart-witillustraties (bij elk gedicht) - in diverse technieken- dragen ertoe bij dat dit boek een aantrekkelijke uitgave is om na de klassiekers van Miep Diekman te gebruiken. Voor kinderen vanaf ca. 3 jaar.