Book
Dutch
Filosofische beschouwing over het begrip waarheid aan de hand van noties als werkelijkheid, taal, kennis en redeneren.
Title
Waarheid
Author
Lorenz Demey
Language
Dutch
Publisher
Leuven: LannooCampus, 2019
167 p. : ill.
ISBN
9789401462280 (paperback)
Placing suggestion
110 (SISO) Filosofie (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

De auteur verwondert zich over waarheid en onwaarheid in een tijd van 'fake news', hoewel de filosofische begrippen oude papieren hebben en teruggaan tot de Griekse oudheid. De centrale vraag is of waarheid er toe doet of niet. Demey beperkt zich tot de dagelijkse waarheid en gaat niet in op de Waarheid betreffende grote levensvragen. Lorenz Demey is hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en zijn ideeën liggen dicht bij een filosofie die is gebaseerd op de wiskunde. Hij behandelt net als Andreas Kinneging en Rob Wiche in hun boek 'Waar of niet?' (2013)* verschillende, zij het andere begrippen. Achtereenvolgens gaat hij in op enkele deelgebieden van de filosofie: metafysica van waarheid, taalfilosofie, epistemologie (studie van kennis) en logica. Op deze manier wordt een breed palet aan ideeën en theorieën geboden. Op grond hiervan, uitgaande van het imprint Junior College Series en het feit dat de lezer met 'je' wordt aangesproken, lijkt het doel primair een studieboek filos…Read more