Book
Dutch

Zorg op maat van de mens : ethisch overleg en advies in het ziekenhuis

Luc Anckaert (author), Ludo Marcelis (editor)

Zorg op maat van de mens : ethisch overleg en advies in het ziekenhuis

Overzicht van de gang van zaken rond medisch-ethische beslissingen in een Belgisch ziekenhuis.
Subject
Medische ethiek
Title
Zorg op maat van de mens : ethisch overleg en advies in het ziekenhuis / Luc Anckaert ; red. Ludo Marcelis
Author
Luc Anckaert
Editor
Ludo Marcelis
Language
Dutch
Publisher
Leuven: LannooCampus, 2006
240 p. : ill.
ISBN
90-209-6721-5 9789020967210
Placing suggestion
603.1 (SISO) Geneeskunde ; Medische ethiek (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 5 times in Flemish libraries

Reviews

De medische wereld wordt meer dan ooit geconfronteerd met ethische vragen. Niet alleen door de permanente ontwikkeling van de (bio)-medische mogelijkheden en toepassingen, maar ook door de sterkere emancipatie van de patiënten, die meer vragen stellen over de kwaliteit van de zorg. In dat kader spelen in de ziekenhuizen de lokale commissies voor ethiek een steeds grotere rol. Dit boek, onder de redactie van arts en klinisch bioloog Ludo Marcelis en ethicus Luc Anckaert, is de neerslag van de werking van het Medisch-Ethisch Comité van het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen, dit n.a.v. het derde lustrum van het comité.

Het boek bevat vier grote delen. Het eerste deel schetst het personalistisch denkkader dat de basis vormt voor de concrete keuzes die worden gemaakt. Dat personalisme vraagt een zorg op maat van de mens. Het tweede deel brengt enkele capita selecta over het levenseinde. Vier lijnen komen hierin naar voren. Allereerst een evaluatie (met het nodige cijfermateriaal) va…Read more
De medische wereld wordt meer dan ooit geconfronteerd met ethische vragen, en in België spelen de lokale commissies voor ethiek een steeds grotere rol (zie ook het recente boek 'Lokale commissies voor ethiek en medische praktijk', 2006)*. Dit boek zet de werking uiteen van het Medisch-Ethisch Comité van het Heilig-Hartziekenhuis Roeselare-Menen. Eerst wordt het (christelijk) personalistische denkkader van het ziekenhuis uiteengezet, waarna bijdrages volgen over palliatieve zorg, het stappenplan voor euthanasie (dat enkel in uitzonderlijke noodgevallen wordt toegepast), orgaandonatie, patiëntenrechten en experimenten op de menselijke persoon. In een bijlage staan de relevante wetteksten. Dit boek biedt een goede kijk op de concrete werking van een ziekenhuis in ethisch gevoelige zaken, en vormt een rijke bron van informatie betreffende advies en wetgeving. In de eerste plaats interessant voor de medische wereld in België, kan het, door zijn concreet- en toegankelijkheid, ook drempelver…Read more