Book
Dutch

Er is alles in de wereld

Lucebert (author), Ilja Leonard Pfeijffer (compiler)
Keuze uit het dichtwerk van de Nederlandse dichter en beeldend kunstenaar (1924-1994).
Title
Er is alles in de wereld / Lucebert ; keuze en inleiding door Ilja Leonard Pfeijffer
Author
Lucebert 1924-1994
Compiler
Ilja Leonard Pfeijffer
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: De Bezige Bij, 2009
207 p.
ISBN
9789023441359 (paperback)

Availability in Flemish libraries

More than 40 times in Flemish libraries

Reviews

Lucebert is en blijft de grootste naoorlogse dichter. Zijn taalkracht en zijn adembenemende retoriek blijven ook vandaag onverminderd respect afdwingen. Daarom is het van belang dat de teksten van Lucebert ook beschikbaar blijven voor het grotere publiek. In de jaren zeventig verscheen daartoe een monumentale uitgave, met een apart volume leeseditie en commentaren. Na het overlijden van Lucebert werden, soberder maar al even aantrekkelijk, zijn verzamelde gedichten opnieuw gebundeld. Nu ligt ? voor de meer bescheiden poëzielezer ? een fraaie bloemlezing uit zijn poëtische werk voor (zonder bibliografische toelichting, maar wel in een uitstekende editie). Een betere samensteller dan Ilja Leonard Pfeijffer was nauwelijks denkbaar. Pfeijffer wordt immers algemeen beschouwd als de belangrijkste 'erfgenaam' van de literaire visie die door Lucebert zo overtuigend in onze letteren werd ingevoerd: de aandacht voor surreële beelden en associaties in plaats van een portretlyriek, de aandacht vo…Read more
Lucebert (ps. van Lubertus Swaanswijk, 1924-1994) was een van de meest oorspronkelijke vernieuwers van de dichtkunst na de Tweede Wereldoorlog en wist zich ook als schilder sterk te manifesteren. In 2002 verschenen zijn ‘Verzamelde Gedichten’, inclusief het nagelaten werk. Ilja Leonard Pfeijffer stelde nu een bloemlezing samen uit de daarin vertegenwoordigde bundels en licht die kort toe in een uitbundige, aan zijn leermeester schatplichtige stijl. Soms koos hij weinig (bijv. drie gedichten uit ‘Oogsten in de dwaaltuin’) soms veel (twintig uit ‘Van de roerloze woelgeest’). Kwantitatief ligt ook een nadruk op de eerste drie bundels, die na hun verschijnen door hun consequente vernieuwingsdrift niet alleen literair veel reacties losmaakten. Daarmee komen beide te onderscheiden periodes in Luceberts werk voldoende aan bod. Enkele algemene kenmerken ervan zijn: een associatief activerende beeldspraak, het doorbreken van de grammaticaal correcte zinsbouw ten faveure van de lexicale kracht…Read more

About Lucebert

Lucebert (Dutch: [ˈlucəbɛrt]; Lubertus Jacobus Swaanswijk; 15 September 1924 – 10 May 1994) was a Dutch artist who first became known as the poet of the COBRA movement.

He was born in Amsterdam in 1924. He entered the Institute for Arts and Crafts in 1938 and took part in the first exhibition of the COBRA group at the Stedelijk Museum, Amsterdam in 1949.

Biography

Lucebert's talent was discovered when he started working for his father after school. After half a year of art school, he chose to be homeless between 1938 and 1947. In 1947, a Franciscan convent offered him a roof over his head, in exchange for a huge mural painting. Because the nuns could not appreciate his work, they had it entirely painted over with white paint.

He belonged to the Dutch literary movement of De Vijftigers, which was greatly influenced…Read more on Wikipedia

Suggestions

Publications about this work in the library