Book
Dutch

De verlichting vandaag

Ludo Abicht (author)
+1
De verlichting vandaag
×
De verlichting vandaag De verlichting vandaag

De verlichting vandaag

Pleidooi voor een actuele herijking en voortzetting van de idealen van de Verlichting in de zeventiende en achttiende eeuw.
Title
De verlichting vandaag
Author
Ludo Abicht
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Houtekiet, 2007
199 p.
ISBN
9789052409276 (paperback)
Placing suggestion
157.3 (SISO) Filosofie (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

In het spoor van linkse critici als Adorno, Horkheimer en Habermas gaat de Vlaamse filosoof en publicist Ludo Abicht op zoek naar een actuele herijking en voortzetting van de in de twintigste eeuw fel bekritiseerde Verlichtingsidealen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Na een historisch overzicht komen waarden als waarheid, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, internationalisme en universalisme uitgebreid aan de orde. Abicht slaagt er goed in deze waarden een nieuw elan te geven binnen de condities van de huidige geglobaliseerde en technologische maatschappij. In dat kader heeft hij terecht veel aandacht voor de groeiende spanning tussen de algemeen geldende principes (bijvoorbeeld mensenrechten) en de steeds luider klinkende roep om diversiteit. Abicht sluit zijn boek dan ook af met een oproep tot een actief pluralisme. Op die manier levert hij een belangrijke bijdrage aan het huidige proces van interculturaliteit en interreligieuze dialoog. Sterk geëngageerd, vlot geschreven en r…Read more