Book
Dutch

Gerard Walschap : regionalist of Europeeër? 1922-1940

Lut Missinne (editor)

Gerard Walschap : regionalist of Europeeër? 1922-1940

In series:
Title
Gerard Walschap : regionalist of Europeeër? 1922-1940 / red. Lut Missinne ... [et al.]
Editor
Lut Missinne
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Garant, 2007
194 p.
ISBN
9789044120172
Placing suggestion
Nederlands 855.6 (SISO) Schrijvers (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

In deze studie met bijdragen van eminente literatuurwetenschappers worden de poëticale opvattingen van Gerard Walschap over de verhouding tussen het internationale modernisme en de Vlaamse letteren van het interbellum in kaart gebracht. Walschap pleitte voor een Vlaamse literatuur met een Europees peil, eerder dan een Europees karakter. In een eerste gedeelte worden zijn kritische opvattingen besproken, met o.a. een analyse van zijn aarzelende houding ten opzichte van het internationale modernisme, en een bespreking van zijn visie op de streekliteratuur. In het tweede gedeelte wordt nagegaan wat Walschaps visie was op de Russische, de Scandinavische en de Duitse literatuur. Ten slotte wordt ook de receptie van Walschaps werk in Franstalig België bekeken. In hun onderlinge relatie belichten de veelzijdige bijdragen een boeiend facet van de schrijver, maar het boek is vooral interessant omdat er over de grenzen van ons taalgebied heen wordt gekeken. De sober gelay-oute uitgave met klein…Read more

Suggestions