Book
Dutch

De innerlijke ervaring : essays over waarneming, beeld en geheugen

+1
De innerlijke ervaring : essays over waarneming, beeld en geheugen
×
De innerlijke ervaring : essays over waarneming, beeld en geheugen De innerlijke ervaring : essays over waarneming, beeld en geheugen

De innerlijke ervaring : essays over waarneming, beeld en geheugen

Essays over de essentie van de moderne mystiek-innerlijke ervaring op het grensvlak tussen literatuur, filosofie, beeldende kunst en film.
Subject
Esthetica, Mystiek
Title
De innerlijke ervaring : essays over waarneming, beeld en geheugen
Author
Maarten Van Buuren
Language
Dutch
Publisher
Groningen: Historische Uitgeverij, 2007
167 p. : ill.
ISBN
9789065544735 (paperback)
Placing suggestion
700.6 (SISO) Kunst ; Kunst (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 4 times in Flemish libraries

Reviews

Sinds Nietzsches noodkreet "God is dood" zoeken 20e-eeuwse filosofen en kunstenaars via het denken of de kunst naar een innerlijke ervaring die dat verlies goedmaakt. Maarten van Buuren traceert in de tien essays die in deze bundel zijn samengebracht hun zoektocht naar een nieuwe ervaring die mens en werkelijkheid verbindt. Uitgangspunt vormen soms eigen belevenissen: een extatisch gevoel bij het kijken naar het Panorama Mesdag in Den Haag, een onverhoedse confrontatie met geweld, een herinnering aan wat er na de oorlog gebeurd is met de 'moffenmeiden'... Vooral echter baseert Van Buuren zich op zijn jarenlange omgang met de grote schrijvers en denkers van het modernisme. Hij schrijft over huivering en verleiding in de kunst en ontvouwt zes variaties op wraak. In het kernstuk 'Verlangen naar extase' belicht hij het denken van Georges Bataille: de ervaring als doodservaring, de rol van transgressie en het offer, en de voorstelling waarmee we het beleven onder controle brengen: "Elk bli…Read more
Bundeling van merendeels eerder verschenen essays (1993-2004) van de auteur/hoogleraar Franse letterkunde/vertaler met als rode draad zijn persoonlijke zoektocht naar de essentie van de moderne mystiek-innerlijke ervaring op het grensvlak tussen filosofie, literatuur, beeldende kunst en film. De samenhang hierin tussen waarneming, beeld en geheugen verkent hij op een grondige, toegankelijke, heldere, diepgaande en persoonlijke wijze. Het eerste deel behandelt de grensoverschrijdende ervaring (via onder meer geweld, wraak en extatisch verlangen). Het tweede deel bevat essays over drie literaire 'mystici zonder god': Robert Musil (mystiek), Paul Valéry (taal, kunst en geheugen) en Marcel Proust (een schitterende exercitie over de samenhang van beelden en bewustzijn, gepersonificeerd in zijn epiloog). In het laatste deel belicht hij 'de schoonheid van het onvolmaakte': het verval van het kunstwerk, de Christusnavolging van Van Gogh en de kladjes van de dichter Achterberg. Andere pluspunt…Read more