Audiobook
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Overspelige vrouwen : hoorcollege over Desperate housewives in de wereldliteratuur

Overspelige vrouwen : hoorcollege over Desperate housewives in de wereldliteratuur

Genre:
Maarten van Buuren spreekt in dit hoorcollege over zes beroemde romans waarin overspelige vrouwen centraal staan. Hij plaatst de schrijvers en hun romans in een cultuurhistorisch perspectief. Tijden veranderen, de mens blijft hetzelfde, maar de romanpersonages laten zien dat zij zichzelf telkens anders definiëren. Hun zelfbeeld en de manier waarop ze hun eigen karakter zien, wordt wel degelijk bep
Title
Overspelige vrouwen : hoorcollege over Desperate housewives in de wereldliteratuur
Author
Maarten Van Buuren
Language
Dutch
Publisher
Place of publishing unknown: NRC Handelsblad Academie, 2008
6 cd's + tekstboekje
Playing time
ca. 6 uur
ISBN
9789085300304
Placing suggestion
829.2 (SISO) Literatuur ; Literatuur (ZIZO)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 16 times in Flemish libraries

Reviews

Zes hoorcolleges die liefdesromans vooral uit het midden van de 19e eeuw bespreken. De romans, waarvan de Prinses Van Clèves als prototype wordt besproken, gaan allen over de onverenigbaarheid tussen hartstocht en verstand, met alle tragische gevolgen van dien. De verhaallijn wordt kort geschetst en daarna terug in de historische en culturele achtergrond van de 19e eeuw geplaatst. Van Buuren, hoogleraar Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht, maakt goed duidelijk dat, hoe klassiek de opbouw van dit type roman ook is, het toch het een product blijft van de burgerlijke cultuur in de 19e eeuw. De colleges zijn prettig om naar te luisteren, analytisch opgebouwd, goed te verstaan en vol grappige en boeiende details.