Book
Dutch

Pieter Bruegel ongezien! : de verborgen Antwerpse collecties

+1
Pieter Bruegel ongezien! : de verborgen Antwerpse collecties
×
Pieter Bruegel ongezien! : de verborgen Antwerpse collecties Pieter Bruegel ongezien! : de verborgen Antwerpse collecties

Pieter Bruegel ongezien! : de verborgen Antwerpse collecties

Tijdens zijn opleiding in Antwerpen hield Bruegel zich vooral bezig met tekenen; pas toen hij naar Brussel verhuisde begon hij te schilderen. Een analyse van de schilderijen Dulle Griet en Twaalf spreuken beschrijft deze ontwikkeling. Daarnaast toont het boek een dertigtal gravures en een tiental prenten.
Title
Pieter Bruegel ongezien! : de verborgen Antwerpse collecties
Author
Manfred Sellink Maximiliaan P.J. Martens
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2012
224 p. : ill.
Note
Catalogus n.a.v. de tentoonstelling te Antwerpen (Museum Mayer van den Bergh) van 16 juni tot 14 oktober 2012
ISBN
9789058268754 (hardback)
Placing suggestion
736.2 (SISO) Beeldende kunstenaars ; Beeldende kunstenaars (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 50 times in Flemish libraries

Reviews

Het Antwerpse Museum Mayer van den Bergh is een te weinig bekende parel van het Vlaamse cultuurlandschap. Wie door het museum loopt, raakt bedwelmd door de geur van geboend hout, hoort het kraken van de plankenvloer, ziet toonkasten met oude kunstwerken gehuld in een natuurlijk licht dat door het glas-in-lood schemert. Er is ook een recente tentoonstellingsruimte die het mogelijk maakt om fragiele kunstwerken in de beste condities te laten zien. Fritz Mayer van den Bergh zou fier zijn indien hij het gebouw waar hij zijn collectie oude kunst had ondergebracht in zijn huidige conditie zou betreden.
De negentiende-eeuwse verzamelaar Fritz Mayer van den Bergh was een autodidact die een bijzonder goede neus had voor minder bekende kunstenaars, kunstwerken en kunstuitingen. Hij had oog voor de intrinsieke kwaliteit van stukken en liet zich niet van de wijs brengen door grote — ook in de negentiende eeuw — al onbetaalbare namen. Door zo, intuïtief en toch doordacht, tewerk te gaan heeft…Read more
Neerslag van de tentoonstelling in het Antwerpse Museum Mayer van den Bergh. Deze tentoonstelling toont twee topschilderijen van Pieter Bruegel de Oude: Twaalf Spreuken en de befaamde Dulle Griet. Het museum herbergt bovendien een verzameling van tweeëntwintig kopergravures en acht prenten van de oude meester. Om een representatief beeld te geven werd een tiental prenten uit het Stedelijk Prentenkabinet in het Museum Plantin-Moretus (Antwerpen) toegevoegd, alsmede een tekening uit het KMSKA en twee onbekende werken. De auteur, curator van de tentoonstelling, Bruegel-specialist en directeur van de Brugse musea, heeft al deze werken tot een geheel gegroepeerd en in de catalogus beschreven. Het eerste deel doet het relaas van de materiaal-technische studie van de twee schilderijen door prof. dr. Max Martens en zijn onderzoeksgroep van de Universiteit Gent. Daarna concentreert de auteur zich op de tekeningen en de prenten. Hardcover op groot formaat; tweekolommendruk met kleuren- en zwart…Read more

Suggestions