Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Monseigneur : roman

Marc Andries (author)
Vrije navertelling van het tragische levensverhaal van Karel graaf van Vlaanderen (1903-1983), Belgisch prins-regent in de periode 1944-1950.
Title
Monseigneur : roman
Author
Marc Andries
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Book and Media Publishing, 2000
205 p.
ISBN
90-5720-114-3

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 18 times in Flemish libraries

Reviews

Om met de deur in huis te vallen: Marc Andries is er niet in geslaagd om met Monseigneur een heldere roman te schrijven. Het verhaal, een aaneenschakeling van transcripties van gesprekken, brievenflarden en rechtstreekse aansprekingen door de ik-persoon, wil een licht werpen op de levenswandel van wijlen de Belgische Prins-regent, Karel van Vlaanderen. Die verkoos, toen het hem begon te dagen dat voor de troonsopvolging zijn broer Leopold III werd verkozen, een afgeschermd leven te leiden op een domein in Oostende. Hij liet er zich omringen door veelal louche figuren en leefde er zich ten volle uit in zijn grote passies: paarden, drank, de schilderkunst en vrouwen.

Probleem is echter dat Monseigneur er helemaal niet in slaagt een licht te werpen op die levenswandel. Om te beginnen is de psychologische duiding van de hoofdpersonages zo plat als een vijffrankstuk, daarnaast zijn de verhaallijnen wazig en is de algemene indruk, mede door het achterhaald magisch-reali…Read more
Van zijn vorige romans, zoals 'De jaren' en 'Verboden gebied', weet de lezer dat Marc Andries (1939) een meeslepend verteller is. In deze roman gaat zijn fantasie aan de haal met de Prins-Regent Karel graaf van Vlaanderen, die van 1944-1950 het koningsschap voor zijn broer Leopold III waarnam (de zgn. Belgische koningskwestie). De toevallige vondst van een schilderij van de hand van deze Karel van Vlaanderen, de ontmoeting met een 'vertellende' insider, de talloze intriges en leugens voeren de lezer binnen in de wereld van schijnheiligheid en bedrog. Doolde Mark Pikaar (in 'De jaren') als slachtoffer rond in een wereld vol leugens, in 'Monseigneur' wordt de lezer geconfronteerd met iemand die zelf de aanstichter is van zo'n wereld van schijn en bedrog. Natuurlijk wil Andries hiermee geen historisch verantwoorde biografie van deze Karel geven, omdat hij er zich te zeer van bewust is dat elke kennis van het verleden problematisch is. Zijn figuren zijn alleen uit op macht en aanzien in e…Read more