Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Het grote uitstel : roman

Marc Reugebrink (author)
+1
Het grote uitstel : roman
×
Het grote uitstel : roman Het grote uitstel : roman

Het grote uitstel : roman

De auteur schetst in deze bildungsroman een levendig beeld van de jaren '70 en '80. Ontluisterend is het om te zien hoe Rega, een gevoelige jongen, meeloopt met zijn revolutionaire 'vrienden', tot het echte leven hem aan alle kanten inhaalt. Als intellectuele puber zet hij zich af tegen de gevestigde orde en als eerstejaars student Nederlands tegen het onderwijssysteem. In Berlijn wordt hij nog me
Title
Het grote uitstel : roman
Author
Marc Reugebrink
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Meulenhoff /Manteau, 2008 | Other editions
308 p.
ISBN
9789085421559

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 50 times in Flemish libraries

Reviews

Het grote uitstel van Marc Reugebrink

'Het grote uitstel'

van Marc Reugebrink

Marc Reugebrink (°1960) verkaste een tiental jaar geleden vanuit het hoge Nederlandse noorden naar Gent en sinds hij in Vlaanderen woont, is het met zijn literaire carrière onmiskenbaar crescendo gegaan. Lange tijd zag het ernaar uit dat de dichter, criticus en essayist in de marge zou blijven opereren, ondanks een behoorlijke ontvangst van zijn roman Touchdown. Met de 'punkroman' of (misschien beter 'postflowerpoproman') Het grote uitstel (2007) beleefde hij een doorbraak naar een groter publiek. Hij stak er tot veler verbazing – en zelfs de zijne - vorig jaar de Gouden Uil mee op zijn hoed.

In Het grote uitstel volgen we de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw via Daniël Rega, een jongen die ietwat wanhopig op zoek is naar geborgenheid. Terwijl zijn vrienden in de krakkemikkige boerderij alias jeugdhonk 'Che' zich als notoire wereldverbeteraars ontpoppen, beleeft Rega zijn eerste seksuele geneugten bij de…Read more

Alwetende voyeur op speed

Net als in zijn vorige romans Wild vlees en Touchdown laat Marc Reugebrink zich opmerken met een portret van een antiheld in een onvatbare wereld. Reugebrinks studieobject is deze keer Wilfried Rega, een meeloper met een zwak voor charismatische leiderstypes en mooie meisjes.

Het grote uitstel speelt zich af tegen een helder ingekleurde achtergrond, die van de jaren zeventig en tachtig. Reugebrink voorziet zijn verhaal van een soundtrack met flarden popmuziek van onder anderen John Lennon, J.J. Cale en Madonna. Referenties aan het gruwelijke bewind van Idi Amin, de veroordeling van de terroristische Baader-Meinhoffgroep en de protesten tegen de kruisraketten die Wilfried Martens' ambtsgenoot Ruud Lubbers liet plaatsen, vliegen voorbij.

Niet dat Wilfried Rega veel van die maatschappelijke context oppikt. Hij is vijftien en "zhóó gelukkig". We leren hem kennen op het moment dat hij het natte vlees tussen de benen van zijn lief Mireille proeft. Pagina's lang beschrijft Reugebrink Rega's lust, diens oprechte gevoel van geborgenheid, voortgebracht door zijn begeerte.

Rega begrijpt de kunst van het genot. Van politiek en filosofie begrijpt hij veel minder, maar hij is toch gefascineerd door Puut en Buks, twee wereldverbeteraars die een boerderij k…Read more

Toogrevoluties

Marc Reugebrink maakte een portret van een tijdvak, en plaatste er een pril paartje in.

De bijgevoegde soundtracksuggestie is een goede vondst

Daniël Winfried Rega beleeft schijnbaar een gelukkige jeugd. Hij groeit op in het provinciale D. tussen twee grote liefdes: zijn aanbeden Mireille en het politiek-sociaal bewogen jeugdhuis Che. 'Dit was geen jeugdsociëteit. Dit was geen stichting, geen kroeg. Niets van wat Rega voor zich zag, stemde overeen met wat mensen gewoonlijk een bar noemen []. Nee. Liefde. Het was liefde. Het moest liefde zijn.'
Het jeugdhuis ontstond toen een groepje jongeren een viezige, leegstaande boerderij in het centrum van het dorp kraakten en er een heuse stichting oprichtten, compleet met bestuur en doelstellingen 'die de aanvraag rechtvaardigden van subsidies uit het sociaalculturele potje van de gemeente'.
Als nawee van het studentenprotest van 1968 wil de Che-groep graag 'alsnog een glansrol vervullen in een geschiedenis die zich al voltrokken had, elders en eerder, alsnog de helden worden in een verhaal dat al lang bestond, dat …Read more

Het eerste gedeelte van deze derde roman van Reugebrink (1960) speelt in het dorpje D., een godvergeten gat, waarin intellectuele pubers zich in de jaren '70 afzetten tegen de gevestigde orde. Hoofdpersoon is de 15-jarige Rega, die zwijmelt in zijn verliefdheden en volop meedoet aan het oeverloze gezwets in Che (een gekraakt jeugdhonk) o.l.v. zijn leermeester Puut. In deel 2, spelend in Groningen, is Rega eerstejaars student Nederlands. Opnieuw loopt hij mee met de avant-garde. Hij verzet zich tegen het traditionele onderwijssysteem en heeft allerlei oppervlakkige, seksuele relaties. In deel 3, in Berlijn, raakt Rega nog meer ‘uit zijn baan geslingerd’, verliest hij nog meer zekerheden. Hij beleeft er de val van de Muur en voelt zich een moment ingelukkig. De auteur heeft in deze Bildungsroman volop ‘straatrumoer’ opgenomen en een levendig beeld geschetst van de jaren '70-'80. Ontluisterend is het om te zien hoe een gevoelige jongen als Rega meeloopt met zijn revolutionaire ‘vrienden’…Read more