Book
Dutch

Aanrakingen : gedichten

Marc Tritsmans (author)
+1
Aanrakingen : gedichten
×
Aanrakingen : gedichten Aanrakingen : gedichten

Aanrakingen : gedichten

Genre:
Je zou kunnen zeggen dat 'aanrakingen' de kern vormen van ons bestaan. Aanraken en aangeraakt worden, in alle betekenissen. Is dat geen samenvatting van een mensenleven?
Aanrakingen is een loepzuivere, ontroerende bundel met een open blik op de wereld. Marc Tritsmans toont zich opnieuw een meester in helderheid en zeggingskracht.

voor het eerst//

je schudt wel wat handen
Title
Aanrakingen : gedichten
Author
Marc Tritsmans
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
[Amsterdam]: Nieuw Amsterdam, 2015
61 p.
ISBN
9789046818589 (paperback)

Availability in Flemish libraries

Reviews

Een date met de schepping

Wat je aanraakt, raak je ook onvermijdelijk kwijt. Toch gaat Marc Tritsmans in zijn gedichten op zoek naar de hoogste bekroning van aanraking: ontroering.

Er zijn maar weinig dichters die over de gave beschikken de thematiek van hun bundel volmaakt te laten weerklinken in de titel ervan. Marc Tritsmans heeft er in zijn jongste bundel maar één woord voor nodig:Aanrakingen. Een samenvattende, bijna voor de hand liggende titel. Je raakt iemand aan om te bewijzen dat je bestaat, net zoals de ander en het andere bestaat. Of het nu een mens is die je aanraakt, of een dier. De dichter blijkt zelfs bereid een boom te omarmen en te beluisteren. Dat mag het gedrag van een weirdo lijken, maar je accepteert het vanwege de kitschloosheid van de dichtregels.Aanrakingen gaat over de onmogelijkheid van een volledig bevredigend contact. De mens kan in zijn relatie tot de natuur uiteindelijk niets anders dan falen, stelt het gedicht 'Onder de linde'. Hij is in de loop der tijden namelijk een raar dier geworden dat zijn dierlijkheid goeddeels vergeten is of te vaak onderdrukt heeft. Onder zijn boom moet hij vaststellen dat bijen met hun 'monotoon diep …Read more

Marc Tritsmans (1959) is een constante en veel te weinig als klassiek-moderne dichter geprezen factor in het nederlandstalige poëzie. 'Aanrakingen' is zijn elfde bundel. Die handelt over het in leven zijn, de werkelijkheid ondervinden, zoals reeën tegenkomen (een toespeling op Koplands 'Onder het vee') en dan voelen: "zo graag had ik daar samen met hen / aan dat malse jonge groen staan knabbelen". De laatste afdeling van de bundel is een reeks gewijd aan het vertrek uit dit leven van de vader. Eerst nog op de manier van "mijn vader verdwaalt in de tijd", zoals een Alzheimer-patiënt laat zien. Het hele proces is vervat in de titels: mijn vader verdwaalt, krijgt ontzag, stroomt over, is leeg, is van de wereld, is verdwenen. De zoon rest dan een vaderloos universum, met als uitzicht het afscheid van alle mogelijke 'aanrakingen', met een potvis, een hond, een haas, een overgrootmoeder, een linde, 16 december 1944, de zee. Tritsmans is een zeer toegankelijk dichter, die zijn perfecte vorm …Read more