Book
Dutch

Van aarde : gedichten

Marc Tritsmans (author)

Van aarde : gedichten

* Ingetogen gedichten over intieme onderwerpen * Poëzie over de paradoxen van het leven In Van aarde, net zoals in zijn vorige bundel, schetst de dichter geen eenvoudig en rechtlijnig wereldbeeld. De mens is nu eenmaal genoodzaakt om te leven met onverzoenlijkheden en paradoxen. Aan de ene kant is er het blijvende verlangen om als mens helemaal door aarde te worden aanvaard (zo vanzelfsprekend als
Title
Van aarde : gedichten
Author
Marc Tritsmans
Language
Dutch
Publisher
Tielt: Lannoo, 1999
54 p.
ISBN
90-209-3743-X

Availability in Flemish libraries

Reviews

Eerdere poëzie van Tritsmans (1959) werd gebundeld in 'De wetten van de zwaartekracht' (1992), 'Onder bomen' (1994) en 'Oog van de tijd' (1997). Centraal thema: de aarde als onontkoombare geliefde die "ons wakend, slapend, / dood nog aan haar boezem drukt." Aan de wetten van zwaartekracht, tijd, dood, ruimte, toetst de dichter, secuur voortmijmerend, zijn observaties, toegepast op dier en mens, met "een uitzicht op niets minder / dan onze eigen onbeduidendheid". Ook het ontsnappen aan diezelfde zwaartekracht, het "afscheid nemen van geliefde 'reisgenoten' " die hij in poëticis van de vergetelheid redt, krijgt aandacht. Aan een zestiende-eeuws olieverfportret valt liefde en angst af te lezen, aan het melkmeisje van Vermeer "een leven geleeefd" te zien. Bach's cellosuites roepen associaties met aarde op. In een achttiende-eeuws herbarium of in het Panorama Mesdag, waarin tijd "voorgoed ongedaan gemaakt" wordt, zet kunst "voorgoed te kijk". De dichter houdt zijn woorden, stilgezet, een…Read more