Book
Dutch

De ijdele façade : over de ironische zelfvergroting van Harry Mulisch

Marc Van Zoggel (author)

De ijdele façade : over de ironische zelfvergroting van Harry Mulisch

Uiteenzetting over de dynamiek van zelfvergroting en zelfironie in het schrijverschap van Harry Mulisch (1927-2010)
Subject
Mulisch, Harry
Title
De ijdele façade : over de ironische zelfvergroting van Harry Mulisch
Author
Marc Van Zoggel
Language
Dutch
Publisher
Hilversum: Verloren, 2018
400 p. : ill.
ISBN
9789087047245 (paperback)
Placing suggestion
Nederlands 855.6 (SISO) Schrijvers ; Schrijvers (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 5 times in Flemish libraries

Reviews

Voor veel lezers en critici is Harry Mulisch een arrogante en met zichzelf ingenomen schrijver. Deze lijvige studie wil ons wijsmaken dat we ons in deze negatieve typering vergissen. Zeker: Mulisch presenteert zich in zijn werk en in de media als ijdel en overtuigt van zijn eigen genialiteit. Maar Marc van Zoggel meent dat deze zelfvergroting onderdeel is van een bewust gekozen pose van zelfironie, waarmee Mulisch kritiek levert op de culturele norm van zelfverkleining en quasi-bescheidenheid in Nederland. Volgens Van Zoggel vormen arrogantie en bescheidenheid voor Mulisch geen tegenstelling. Hij onderbouwt deze conclusie met een indrukwekkende hoeveelheid voorbeelden en citaten uit korte en iets uitgebreidere analyses van romans en verhalen, interviews en andere vormen van mediaal optreden van Mulisch. Het hoofdstuk met een korte geschiedenis van het begrip ironie is interessant, de paragraaf over hoe Mulisch zich spiegelt aan Goethe verhelderend en de hoofdstukken over hoe Mulisch …Read more