Matthäus : passie vol liefde en leed / hoofdredactie Marjet de Jong ; redactie en conceptontwikkeling Marjet de Jong, Arie Kok en Beppie de Rooy ; tekstbijdragen Rienk Blom [e.a.] ; fotografie Peter Beemsterboer [e.a.]