Book
Dutch

Vliegwerk : vogels in de kunst

+1
Vliegwerk : vogels in de kunst
×
Vliegwerk : vogels in de kunst Vliegwerk : vogels in de kunst

Vliegwerk : vogels in de kunst

Vogelobservaties in kunst en natuur, beschreven vanuit kunsthistorisch oogpunt, maar ook met kennis van vogels, hun gedrag en hun voorkomen in de natuur.
Title
Vliegwerk : vogels in de kunst
Author
Matthias Depoorter
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2015
199 p. : ill.
ISBN
9789025300579 (hardback)
Placing suggestion
708.5 (SISO) Dieren (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

Vogels in westerse teken-, schilder- en prentkunst vanaf circa 1400, met nadruk op de 16e tot de 19e eeuw, beschreven en toegelicht door kunsthistoricus en vogelaar Depoorter. Als vogelliefhebber en –kenner identificeert hij vogels in de kunst, licht hij hun leefwijze en habitat toe en bespreekt hij de natuurgetrouwheid waarmee ze zijn afgebeeld. Daarbij betrekt hij ook vanuit wetenschappelijk oogpunt gemaakte vogelillustraties. Als kunsthistoricus beschrijft hij een stijlontwikkeling, geeft hij achtergrondinformatie over de kunstwerken en makers, plaatst hij het werk in een historische context en verklaart hij zo nodig de symboliek. Dit doet hij in korte tekstblokjes, die hij afwisselt met dagboekfragmenten van eigen vogelobservaties in de natuur. Het resultaat is een origineel kunst- en natuurboek, dat zowel kunst- als vogelliefhebbers kan aanspreken, maar dat ook fragmentarisch en hier en daar onsamenhangend is. Met fraaie kleurenafbeeldingen van veel besproken kunstwerken, een lit…Read more