Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Niemand heeft God ooit gezien

Maurice Bellet (author), Peter Schmidt (author of introduction)
Filosofische en theologische beschouwing over het westerse godsbeeld, door de rooms-katholieke priester en theoloog.
Subject
Godsbegrip
Title
Niemand heeft God ooit gezien / Maurice Bellet ; vert. en ingeleid door Peter Schmidt
Author
Maurice Bellet
Author of introduction
Peter Schmidt
Language
Dutch
Original language
French
Original title
Dieu, personne ne l'a jamais vu
Edition
1
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2010
86 p.
ISBN
9789058266927 (paperback)
Placing suggestion
232.41 (SISO) Christendom ; Geloofsleer (ZIZO)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 34 times in Flemish libraries

Reviews

'Dit boek is kort en het is een parel': zo vat de Vlaamse theoloog Peter Schmidt in het voorwoord dit merkwaardige werkje samen. En inderdaad, het is een meesterwerkje. Maurice Bellet is priester en theoloog, die bovendien als psycholoog mensen begeleidt. Dit laatste merk je aan het belang dat hij besteedt aan de anamnese in het proces van zelfkennis en de existentiële angst van de hedendaagse mens. Hij is zich sterk bewust van de relatie tussen taal en werkelijkheid, pleit voor het blijven uitspreken van het onuitspreekbare, en is er dus van overtuigd dat je over God als 'object van kennis' niet kan spreken. Als God er is, dan overstijgt hij per definitie elk woord en beeld dat men zich van hem vormt, theïsme en atheïsme overstijgt hij met zijn apofatische (negatieve) theologie.

Het boeiende aan het werk van Bellet is dat je voortdurend voelt dat deze man met beide voeten in de werkelijkheid van vandaag staat en dat hij wat hij wil zeggen soms verrassend helder verwoordt. In d…Read more
In dit boek ontwikkelt priester en psycholoog Maurice Bellet een eigenzinnige visie op God. Daarbij gaat hij uit van de incarnatie-idee van Johannes: 'Niemand heeft ooit God gezien, maar wie de andere liefheeft die ként God'. Bellets godsbenadering is een vorm van non-theïsme, dat ervan uitgaat dat geen enkel spreken God kan definiëren. Na een voorwoord door Peter Schmidt, een inleiding en een 'ouverture', bespreekt Bellet een vijftal stellingen over God, zoals 'God kun je niet vermijden' en 'God is een menselijke constructie'. Bij dat alles verwijst Bellet naar een hele geloofstraditie en naar filosofen als Emmanuel Levinas. De auteur concludeert dat we moeten vermijden om van God opnieuw een object van kennis te maken. Voor Bellet is God immers een leegte, het lichtpunt in elke mens dat voorafgaat aan rede en dwaasheid. Om dit te ervaren is het volgens hem zelfs beter om zonder religie of God te zijn - religies zijn immers te veel gevormd door de geschiedenis en men kan dan ook bete…Read more