Book
Dutch

De Nederlandse zweefvliegen (Diptera : Syrphidae)

Menno Reemer (author), Willem Renema (author), Wouter Van Steenis (author)
+1
De Nederlandse zweefvliegen (Diptera : Syrphidae)
×
De Nederlandse zweefvliegen (Diptera : Syrphidae) De Nederlandse zweefvliegen (Diptera : Syrphidae)

De Nederlandse zweefvliegen (Diptera : Syrphidae)

In series:
Voor het eerst is alle kennis over de zweefvliegen van Nederland gebundeld in één compleet naslagwerk. Behandelt ruim 300 soorten: herkenning, verspreiding, leefwijze en beheer. Rijk geïllustreerd.

- behandelt 328 soorten zweefvliegen van Nederland
- herkenning, verspreiding, leefwijze, ecologie, bescherming en beheer
- met prachtige aquarellen en meer dan 200 kleurenfoto's
Title
De Nederlandse zweefvliegen (Diptera : Syrphidae) / Menno Reemer, Willem Renema, Wouter Van Steenis ... [et al.]
Author
Menno Reemer Willem Renema Wouter Van Steenis
Language
Dutch
Publisher
Leiden: Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, 2009 | Other editions
442 p. : ill. + bijlage
ISBN
9789063910051
Placing suggestion
597.89 (SISO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

Zweefvliegen zijn een ecologisch gevarieerde familie. Veel soorten lijken door hun kleurpatronen op wespen, bijen of hommels. Volwassen exemplaren eten nectar en stuifmeel en zijn daardoor belangrijke bloembestuivers. Deze uitgave is een introductie en algemene gids voor hun determinatie. Alle 328 in Nederland voorkomende soorten worden behandeld. Na een inleiding en een historisch overzicht gaan de auteurs in op zaken als biologie, levenscycli en systematiek. Het grootste deel van deze atlas wordt ingenomen door soortbeschrijvingen. Hierbij ligt de nadruk op specifieke morfologische kenmerken, verspreiding, biotoopeisen en tal van gerelateerde onderwerpen die helpen bij een vlotte determinatie. Voor een aantal soorten zal meer entomologische kennis nodig zijn om tot een naamsbepaling te komen. Het boek is geïllustreerd met kleurenfoto’s en dito tekeningen. Per soort is een verspreidingskaart opgenomen die ook retrospectief is. Tot slot een index. Ook is separaat een index met wetensc…Read more