Book
Dutch

Red ons van de dichters

Menno Wigman (author)

Red ons van de dichters

Essays over binnen- en buitenlandse dichters.
Subject
Poëzie
Title
Red ons van de dichters
Author
Menno Wigman 1966-2018
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Prometheus, 2018 | Other editions
239 p.
ISBN
9789044637779 (paperback)
Placing suggestion
828.3 (SISO) Over poëzie ; Over poëzie (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 35 times in Flemish libraries

Reviews

Menno Wigman is ontegensprekelijk een boeiende creatieve auteur, die daarnaast in literaire tijdschriften zijn lezers ook als criticus weet te boeien. Wigman gaat namelijk steevast vanuit een persoonlijke betrokkenheid op zoek naar wat een gedicht typeert: het poëtische effect en de manier waarop dat in literatuur gestalte krijgt. Daarbij bestaat er een duidelijk verband tussen de dichter en de criticus: Wigman steekt zijn eigen positie nooit onder stoelen of banken. Hij is geen afstandelijke beschouwer maar een gepassioneerd lezer, die zijn bewondering of zijn ontgoocheling nadrukkelijk laat zien.
In Red ons van de dichters zijn een aantal van die korte beschouwingen verzameld. De begeesterende toon van Wigmans teksten blijft onveranderd bewaard, maar al bij al valt toch op dat de meeste essays nogal oppervlakkig zijn. De dichter citeert vaak uit het oeuvre van geliefde en verguisde dichters, maar al te vaak blijft het bij charmante maar weinig diepgravende beschouwingen …Read more
In deze essaybundel belicht Menno Wigman (1966-2018), na het verschijnen van enkele succesvolle dichtbundels, zijn poëtische instelling en achtergrond. De dichters op wie hij zich, soms ook als vertaler, beroept zijn Baudelaire, Mallarmé, Benn, Else Lasker-Schüler. Meer als stroming gedacht heeft hij veel affiniteit met de decadenten. Hij leeft met de poëzie en denkt dus na over wat poëzie is, wat die kan betekenen voor iemand en hij schuwt daarbij de ironie niet: 'Je zult maar dichter zijn.' (eerste zin, in een stukje over het feit dat dichters aldoor maar moeten optreden). Wigman is geestig, zelfironisch, heeft zijn voorkeuren en vooral: hij is werkelijk belezen en weet waarover hij het heeft. Sommige essays zijn herziene voorwoorden bij bloemlezingen die hij heeft gemaakt, bijvoorbeeld bij Franse prozagedichten uit het fin de siècle. Misschien zijn mooiste, want simpele en van kennis van zaken getuigende project was dat uit Awater, hier herdrukt, waarin hij in navolging van Hendrik…Read more