Book
Dutch

Wat blijft : de mooiste gedichten van de eeuw

Menno Wigman (compiler)

Wat blijft : de mooiste gedichten van de eeuw

Selectie van tweehonderd Nederlandstalige gedichten uit de twintigste eeuw.
Title
Wat blijft : de mooiste gedichten van de eeuw / samengest. en ingel. door Menno Wigman
Compiler
Menno Wigman 1966-2018
Language
Dutch
Edition
2de herz. dr.
Publisher
Amsterdam: Ooievaar, 2002 | Other editions
262 p.
ISBN
90-5713-617-1

Availability in Flemish libraries

More than 39 times in Flemish libraries

Reviews

Poëziebloemlezingen staan of vallen met de selectiecriteria waarmee ze worden samengesteld. De meeste bloemlezingen kleuren nogal nadrukkelijk binnen de lijntjes van redelijke verwachtingspatronen, wat maakt dat het doorbladeren ervan dikwijls iets weg heeft van een neergeschreven schoolreünie: je loopt er gedichten tegen het lijf die je ofwel met recht en rede oude vrienden mag noemen, ofwel, omdat je ze toch al jaren kent, op zijn minst oude getrouwen.

Niet zo, of toch minder, in deze verzameling. Samensteller en inleider Menno Wigman hanteerde, zoals hij zelf beknopt toelicht in de inleiding, als belangrijkste criteria (vooral) weerbarstigheid, poëtische overtuigingskracht, relevante inhoud en nog altijd aanvoelbare noodzaak. Hij verzekert de lezer dat die voor heel wat aangename en minder aangename verrassingen zal komen te staan, wat ik alvast alleen maar kan beamen. Ik heb schitterende gedichten gelezen van bv. Martinus Nijhoff, Mustafa Stitou, Richard Minne en Remco Camp…Read more
De 'mooiste gedichten van de eeuw' (200 Nederlandstalige gedichten), die Menno Wigman (1966) hier bijeen heeft gebracht, zijn volgens eigen zeggen uitgekozen op poëtische overtuigingskracht, relevante inhoud en noodzaak. Naast 'klassiekers' die ook voor deze jonge bloemlezer staan als een huis, tref je als lezer een allerlei van vaak niet zo bekende dichters aan. Hoe verschillend ook, de gedichten zijn voor de enigszins ontwikkelde poëzieliefhebber heel goed invoelbaar, omdat Wigman al te extreme specimina van onze dichtkunst heeft gemeden. Naast twijfels, aarzeling, eerlijkheid t.a.v. het eigen falen laten zijn dichters ook hun verknochtheid aan 'het valies met dromen' zien. De mooiste gedichten? Dat blijft subjectief, maar de keuze van deze dichter-vertaler-muzikant mag er zijn. Deze pocketeditie werd licht herzien; kleine druk.