Daisy
Dutch

Antwerpen : de gloriejaren

Michael Pye (author), Tony Van Loon (narrator)
Geschiedenis van Antwerpen in de zestiende eeuw, toen de stad in commercieel en artistiek opzicht een bloeiperiode doormaakte.
Title
Antwerpen : de gloriejaren
Author
Michael Pye
Narrator
Tony Van Loon  (inlezer)
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Antwerp : the glory years
Distributor
Brussel: Luisterpunt, 2021
1 cd
Playing time
11:01
Original publisher
De Bezige Bij
Note
Vlaamse stem Stem: Man
Placing suggestion
Antwerpen Antwerpen 938.1 (SISO) Streekgeschiedenis (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

Over welke jaren de 'gouden eeuw' van Antwerpen gaat, kan gedebatteerd worden. De auteur situeert het begin rond 1502 (aankomst Portugese schepen) en het einde in 1585 met de afsluiting van de Schelde door de Noordelijke Nederlanden. Een aantal factoren maakt dat de jaren in de zestiende eeuw gloriejaren werden. Een belangrijke factor was dat Antwerpen deel uitmaakte van een nieuwe wereld. Heel de wereld dreef er handel in allerlei goederen. De stad was ook een markt voor luxegoederen en de Vlaamse kunst die in de mode was. Bovendien was het een centrum voor de uitwisseling van veelsoortige informatie en was er een net van scholen. Verder was er een pragmatische verdraagzaamheid en een hoge mate van bewegingsvrijheid en flexibiliteit. De stad was rijk, maar ook kwetsbaar en corrupt. De bevolking was heterogeen. De auteur schetst de gouden eeuw exemplarisch aan de hand van verhalen, biografieën, besprekingen van boeken en schilderijen. Naast alom bekende figuren maken we kennis met Doñ…Read more

Suggestions