Book
Dutch

De woorden en de dingen : een archeologie van de menswetenschappen

Michel Foucault (author), Walter Van der Star (translator)

De woorden en de dingen : een archeologie van de menswetenschappen

Historische en filosofische achtergronden van de wetenschappelijke methode.
Title
De woorden en de dingen : een archeologie van de menswetenschappen
Author
Michel Foucault
Translator
Walter Van der Star
Language
Dutch
Original language
French
Original title
Les mots et les choses : une archéologie des sciences humaines
Publisher
Amsterdam: Boom, 2021 | Other editions
470 p.
ISBN
9789024442713 (paperback)
Placing suggestion
157.3 (SISO) Filosofen (ZIZO)
Other languages:

Availability in Flemish libraries

Reviews

Centraal staat in de filosofie van Foucault (1926-1984) de overtuiging, dat de mens geen vrij en verantwoordelijk zingevend subject is, zoals in de westerse filosofie vrij algemeen aanvaard werd. Wel werd erkend, dat disciplinering-van-buitenaf beperkend kon werken, bijvoorbeeld door gemeenschapsnormen. Foucault neemt aan dat het kennen van de mens 'vanbinnenuit' eigenlijk bepaald en geleid wordt door wat hij 'epistème' noemt: denkkaders, die eigen zijn aan historische tijdvakken (zoals renaissance, moderne tijd); op onverklaarbare wijze bepalen zij de wijze van benaderen van de werkelijkheid, zodat er een karakteristieke vorm van kennen te constateren valt; dat is terug te vinden in de menswetenschappen, die telkens daardoor 'anders' zijn, vanuit een andere gezichtshoek opereren. Er 'werken' structuren, die een stempel zetten op een bepaalde tijdvak. Pas achteraf is het mogelijk die 'structuren' op het spoor te komen, het eigene ervan te beschrijven. Hoe dan ook, ze zijn geen fasen …Read more

About Michel Foucault

Paul-Michel Foucault (UK: , US: ; French: [pɔl miʃɛl fuko]; 15 October 1926 – 25 June 1984) was a French philosopher, historian of ideas, writer, political activist, and literary critic. Foucault's theories primarily address the relationship between power and knowledge, and how they are used as a form of social control through societal institutions. Though often cited as a structuralist and postmodernist, Foucault rejected these labels. His thought has influenced academics, especially those working in communication studies, anthropology, psychology, sociology, criminology, cultural studies, literary theory, feminism, Marxism and critical theory.

Born in Poitiers, France, into an upper-middle-class family, Foucault was educated at the Lycée Henri-IV, at the École Norm…Read more on Wikipedia

Suggestions