Book
Dutch

Zorgethiek in praktijk : de basis

Mieke Grypdonck (author), Linus Vanlaere (author), Madeleine Timmermann (author)

De kwaliteit van onze zorg staat of valt met deze relatie van mens tot mens. Leidinggevenden, managers, verpleegkundigen en zorgdragers die de kwaliteit van zorg in hun organisatie willen bevorderen, maken ruimte voor relaties. Ze stellen zorgprofessionals in staat om op een open en intelligente manier in relatie te gaan. Dat doen ze vooral door ook zelf in relatie te treden met die professiona

Title
Zorgethiek in praktijk : de basis
Author
Mieke Grypdonck Linus Vanlaere Madeleine Timmermann
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Uitgeverij LannooCampus, 2018
143 p.
ISBN
9789401450539 (paperback)
Placing suggestion
613 (SISO) Verpleging - Zorg (ZIZO)