Book
Dutch

Zorgethisch leiderschap in praktijk

Mieke Grypdonck (author), Linus Vanlaere (author), Madeleine Timmermann (author)
Inleiding in de zorgethiek aan de hand van talrijke zorgsituaties waarin verzorgenden wezenlijke beslissingen moeten nemen over hun professionele handelen.
Title
Zorgethisch leiderschap in praktijk
Author
Mieke Grypdonck Linus Vanlaere Madeleine Timmermann
Language
Dutch
Publisher
Leuven: LannooCampus, 2019
191 p.
ISBN
9789401461870 (paperback)
Placing suggestion
613.3 (SISO) Verpleging - Zorg (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

De zorgethiek is een wijze van ethiekbeoefening die zich oriënteert op de relatie tussen zorgontvanger en zorgverlener. Geen abstracte theorieën maar concrete relaties tussen mensen zijn het uitgangspunt en het referentiekader. In dit boek gaat het vooral om de zorgprofessional die haar professionele handelen moet realiseren op geleide van de relatie met de patiënt, diens naasten, de collega's en de leiding van de instelling. Het leiderschap waarvan de titel spreekt, is niet noodzakelijk organisatorische hiërarchie maar vooral het bewust en openlijk positie kiezen in de zorgpraktijk van alledag, waarbij het welbevinden van de patiënt en diens autonomie belangrijke uitgangspunten zijn. Het aantal praktijkvoorbeelden in dit boek is zo groot en uitgebreid dat bijna sprake is van parallelle teksten: die van het betoog en die van de verhalen. Het is een origineel boek dat uitnodigt tot reflectie en discussie. Vooral de leidinggevenden onder de verzorgenden/verplegenden kunnen er veel aan h…Read more