Book
Dutch

De kunst van de roman : essay

Milan Kundera (author)
+1
De kunst van de roman : essay
×
De kunst van de roman : essay De kunst van de roman : essay

De kunst van de roman : essay

Genre:
Bundel essays over de rol van de roman in de westerse werkelijkheidsbeleving.
Title
De kunst van de roman : essay
Author
Milan Kundera
Language
Dutch
Original language
French
Original title
L'art du roman
Edition
2de, door de auteur herz. ed.
Publisher
Amsterdam: Ambo, 2002 | Other editions
166 p.
ISBN
90-263-1712-3

Other languages:

Availability in Flemish libraries

More than 24 times in Flemish libraries

Reviews

In dit rechtstreeks in het Frans geschreven essay maakt de Tsjechische meester de balans op van zijn overpeinzingen over de kunst van de roman. Refererend aan vaste grootheden als Cervantes, Rabelais, Sterne, Diderot, Flaubert, Tolstoj, Musil, Broch en Kafka geeft Kundera zijn persoonlijke opvattingen over het genre, dat de grote existentiethema's tot op de bodem onderzoekt, zijn bestaansrecht in zichzelf vindt: bron van kennis te zijn en tevens een zoektocht naar kennis, naar een Waarheid, die nooit vooropgezet kan zijn. Het geheel is de briljante biecht van een practicus, die hier over Broch en Kafka filosofeert, de diepere gronden van zijn eigen werk doorlicht en de lezer daartoe sleutels aanreikt. Niet altijd gemakkelijke lectuur (Deel IV, 'Gesprek over de kunst van de compositie', vergt een meer dan gewone kennis van Kundera's werk en van de muziek...). Kundera formuleert incisief, origineel, paradoxaal soms. Een beluisterenswaardige stem. De tekst van deze tweede herziene editie…Read more
De van oorsprong Tsjechische en in Frankrijk levende romancier Milan Kundera (1929) heeft een hoge dunk van de roman. 'De enige bestaansreden van de roman is, te zeggen wat alleen de roman kan zeggen': met deze stelling gaat Kundera na hoe in de literatuurgeschiedenis sinds Cervantes en Rabelais de roman aspecten van de ervaring en werkelijkheidsbeleving vorm heeft gegeven die anders óf verwaarloosd óf te eng beoordeeld worden. Van de moderne literatuur zijn Kafka, Broch en Musil zijn voornaamste getuigen. Vooral het opstel over Kafka laat een boeiende leeswijze zien. In een lang gesprek (in twee delen) zet hij zijn eigen werkprincipes uiteen, soms is dat verhelderend en ook voor een romantheorie interessant, bijv. over de muzikaliteit van zijn werk, soms zijn de redeneringen wel erg pro domo en niet vrij van narcisme. Wisselend van kwaliteit zijn ook de 'Zesenzestig woorden', korte toelichtingen bij een serie sleutelbegrippen. Voor degenen die op Kundera's literaire werk gesteld zijn…Read more

About Milan Kundera

Milan Kundera (UK: , Czech: [ˈmɪlan ˈkundɛra] (listen); born 1 April 1929) is a Czech writer who went into exile in France in 1975, becoming a naturalised French citizen in 1981. Kundera's Czechoslovak citizenship was revoked in 1979. He received his Czech citizenship back in 2019. He "sees himself as a French writer and insists his work should be studied as French literature and classified as such in book stores".

Kundera's best-known work is The Unbearable Lightness of Being. Prior to the Velvet Revolution of 1989, the communist régime in Czechoslovakia banned his books. He leads a low-profile life and rarely speaks to the media. He was thought to be a contender for the Nobel Prize in Literature, and was also a nominee for other awards. He was awarded the 19…Read more on Wikipedia