Book
Dutch

O god, er is geen god! : Multatuli over geloof en godsdienst

Multatuli (author), August Hans Den Boef (compiler), Kees Snoek (compiler)
+1
O god, er is geen god! : Multatuli over geloof en godsdienst
×
O god, er is geen god! : Multatuli over geloof en godsdienst O god, er is geen god! : Multatuli over geloof en godsdienst

O god, er is geen god! : Multatuli over geloof en godsdienst

Thematische bloemlezing uit het werk van Multatuli ofwel Eduard Douwes Dekker (1820-1887).
Title
O god, er is geen god! : Multatuli over geloof en godsdienst
Author
Multatuli
Compiler
August Hans Den Boef Kees Snoek
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Van Gennep, 2008
271 p.
ISBN
9789055157594
Placing suggestion
Nederlands 853.6 (SISO) Schrijvers ; Schrijvers (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

0 time in Flemish libraries

Reviews

Dekker (1820-1887, is Eduard Douwes Dekker ofwel Multatuli) was een geharnast strijder voor redelijk denken, waarheid en recht. Als kern van zijn ideeën hierover noemt dit boek: de mens moet zijn natuur, die wezenlijk goed is, volgen en zich daarbij niet laten afleiden door externe regels. Geloofsvoorstellingen ontleedt Dekker tot op het bot; zijn kritiek op 'de christelijke verdommingsleer' is onverbiddelijk. Zijn rationalisme doet nú aan als veelszins achterhaald, maar anderzijds kunnen we niet ontkennen dat hij in zijn thematiek (bijvoorbeeld het geloof in een persoonlijk God) en in zijn kritiek op onder meer kolonialisme, vrome frasen, orthodoxie en modernisme zijn tijd ver vooruit was. Anno 2009 is zijn atheïsme minder schokkend dan destijds. Zijn ideeën hierover vindt men verspreid over zijn publicaties. Daarom deden Den Boef en Snoek er goed aan om de belangrijkste teksten te selecteren en rond zeven thema's te presenteren; iedereen kan nu op eenvoudige wijze kennisnemen van De…Read more

About Multatuli

Eduard Douwes Dekker (2 March 1820 – 19 February 1887), better known by his pen name Multatuli (from Latin multa tulī, "I have suffered much"), was a Dutch writer best known for his satirical novel Max Havelaar (1860), which denounced the abuses of colonialism in the Dutch East Indies (today's Indonesia). He is considered one of the Netherlands' greatest authors.

Family and education

Eduard Douwes Dekker was born in Amsterdam, the fourth of five children of a Mennonite family: the other children were Catharina (1809-1849), Pieter Engel (1812-1861), Jan (1816-1864), and Willem (1823-1840). Their mother, Sietske Eeltjes Klein (sometimes written "Klijn"), was born in Ameland.

Multatuli’s father, Engel Douwes Dekker, worked as a sea captain from the Zaan district of North Holland. Engel inherited the surnames of both his parents: Pieter Douwes and Engeltje Dekker, a …Read more on Wikipedia

Suggestions