Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

De god van morgen : onze grootste spirituele uitdaging

+1
De god van morgen : onze grootste spirituele uitdaging
×
De god van morgen : onze grootste spirituele uitdaging De god van morgen : onze grootste spirituele uitdaging

De god van morgen : onze grootste spirituele uitdaging

Onze grootste spirituele uitdaging Dit nieuwe boek van megabestsellerauteur Neale Donald Walsch is zijn meest ambitieuze en provocerende boek sinds Een ongewoon gesprek met God. Het biedt niets minder dan een blauwdruk voor een nieuwe spiritualiteit, die de basis zal vormen voor een heel nieuwe manier van leven. Bestaande religies en opvattingen over mens en moraal blijken niet te voldoen. In
Title
De god van morgen : onze grootste spirituele uitdaging
Author
Neale Donald Walsch
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Tomorrow's god
Publisher
Utrecht: Kosmos-Z&K, 2004
316 p.
ISBN
90-215-4274-9
Placing suggestion
235.7 (SISO) New age ; Spirituele ontwikkeling (ZIZO)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 32 times in Flemish libraries

Reviews

Walsch, de bekende bestsellerauteur van de 'Met God'-boekenserie, is de verspreider én de goeroe van een spiritualiteit met christelijke en oosterse of esoterische inslag waarvan hij gelooft dat die goddelijk geïnspireerd is. Andermaal heeft hij een boek gepleegd dat ditmaal een blik werpt op de God van morgen. De meeste dingen die je hierin aantreft, zijn ook te vinden in de gewijde geschriften van de wijsheidstradities van deze wereld. Intussen hebben wij ons (laten) wijsmaken dat preventieve oorlogsvoering een volmaakte en aanvaardbare manier van buitenlands beleid is. Wij beseffen nauwelijks dat heerschappij over de wereld neerkomt op die wereld verwoesten. We beginnen te geloven dat het sleutelen aan de elementaire genetische structuur van onze voeding dé manier is om deze te verbeteren. We aanvaarden zomaar dat twintig procent van de wereldbevolking tachtig procent van het wereldinkomen ontvangt en dat we dit "het goede leven" noemen. Het is een spirituele uitdaging dat wij naar…Read more
De Amerikaanse auteur, bekend van zijn eerdere boeken over gesprekken met God, geeft in dit nieuwe boek blijk van een optimistische visie op de nabije toekomst, die volgens hem heel wat dichterbij is dan de meeste lezers menen. In de vorm van dialogen met God behandelt hij allereerst het concept van God en de nieuwe ideeën over de godheid. Daarna komt de vraag aan de orde hoe die nieuwe ideeën in praktijk kunnen worden gebracht voor het tot stand brengen van een nieuwe wereld. De grondtoon is positief: wie verlangt naar een nieuwe en betere wereld, kan deze zelf helpen tot stand te brengen door middel van een nieuwe spiritualiteit. In het voorwoord wordt de lezer direct aangesproken ('je'/'jij') en opgeroepen om aan de slag te gaan. Een boek vanuit een New Age-achtige invalshoek op het snijvlak tussen religie en spiritualiteit. Gezien het succes van eerdere boeken van deze auteur zal er voor dit nieuwe boek eveneens een groot publiek te verwachten zijn.

About Neale Donald Walsch

CC BY-SA 3.0 - Image by Sarah Rozenthuler and Gil Dekel

Neale Donald Walsch (born September 10, 1943) is an American author of the series Conversations with God. He is also an actor, screenwriter, and speaker.

Biography

Walsch was brought up as a Catholic by a family who encouraged his quest for spiritual truth. He informally studied comparative theology for many years. He says his books are not channelled, but rather that they are inspired by God and that they can help a person relate to God from a modern perspective. Walsch's vision is an expansion and unification of all present theologies to render them more relevant to our present day and time. He created Humanity's Team[1] as a spiritual movement whose purpose is to communicate and implement his New Spirituality beliefs, particularly that we are all one with God and one with life, in a shared global state of being. This state can be achieved, Walsch argues, by the act of helping other people:…Read more on Wikipedia

Suggestions