Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Eén met God

Persoonlijk getinte geloofsbenadering, waarbij de gelovige door een aantal illusies te doorzien, tot een mystieke eenwording kan komen met God.
Title
Eén met God
Author
Neale Donald Walsch
Language
Dutch
Original title
Communion with God
Publisher
Utrecht: Kosmos-Z&K, 2002 | Other editions
206 p.
ISBN
90-215-9636-9
Placing suggestion
235.7 (SISO)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 12 times in Flemish libraries

Reviews

Neale Donald Walsh is de auteur van enkele bestsellers over de hele wereld, o.m. Een ongewoon gesprek met God. Hij heeft al een hele reeks gesprekken met God gepubliceerd, maar ook over onderwerpen als relaties, rijkdom en bezit, holistisch leven, meditatie... Daarmee zitten we volledig in de sfeer van de new-agespiritualiteit. In het boven vermelde boek vertelt Walsh hoe hij kennismaakte met God en daarin het geluk vond. In dit vervolgboek beschrijft hij hoe uit die vriendschap een groot en liefdevol gevoel van eenheid ontstaat. Om onze spirituele vensters te wassen (zodat God kan binnenschijnen) moeten we ons ontdoen van tien illusies, waaronder behoeftigheid, mislukking, verdeeldheid, superioriteit en onwetendheid. Vervolgens beschrijft hij hoe we ons van die illusies kunnen ontdoen met de gebruikelijke recepten uit de new-agekeuken. Uiteindelijk zullen we God dan in onszelf ontmoeten. De vraag of de god in ons wel de echte God is, komt niet ter sprake. Ook hoe we weten of w…Read more
Walsch is een veelgelezen auteur. De reden is duidelijk. Hij heeft een speciale boodschap voor mensen van deze (postmoderne) tijd. Kerkelijke godsdienst lijkt in onze West-Europese samenleving op z'n retour, maar religie en geloof staan daarentegen in een omvangrijke belangstelling. Walsch heeft een boodschap voor allen die zoeken naar zin en gelovigheid. Hij spreekt de lezer direct aan, individueel, afgestemd op zijn zoektocht. Wij scheppen zelf als mens een werkelijkheid waarin ons veel overkomt. Soms noemen we dat noodlot of een crisis. Walsch maakt in zijn boek, dat een vervolg is op bestsellers als 'Een ongewoon gesprek met God' (1997)* of 'Een nieuw gesprek met God' (1997)**, aannemelijk dat wijzelf als mensen verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurt in ons bestaan. Hoe komen we er achter wat goddelijke inspiratie is in een mensenleven? We moeten - en dat is zijn antwoord - alleen onze waarheid leren kennen. Een ander praat die ons niet voor. In dit boek, zo kondigt Walsch in e…Read more

About Neale Donald Walsch

CC BY-SA 3.0 - Image by Sarah Rozenthuler and Gil Dekel

Neale Donald Walsch (born September 10, 1943) is an American author of the series Conversations with God. He is also an actor, screenwriter, and speaker.

Biography

Walsch was brought up as a Catholic by a family who encouraged his quest for spiritual truth. He informally studied comparative theology for many years. He says his books are not channelled, but rather that they are inspired by God and that they can help a person relate to God from a modern perspective. Walsch's vision is an expansion and unification of all present theologies to render them more relevant to our present day and time. He created Humanity's Team[1] as a spiritual movement whose purpose is to communicate and implement his New Spirituality beliefs, particularly that we are all one with God and one with life, in a shared global state of being. This state can be achieved, Walsch argues, by the act of helping other people:…Read more on Wikipedia

Suggestions