Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Een ongewoon gesprek van God met jou

+1
Een ongewoon gesprek van God met jou
×
Een ongewoon gesprek van God met jou Een ongewoon gesprek van God met jou

Een ongewoon gesprek van God met jou

Target audience:
12-14 years and up
Antwoorden op levensvragen van jongeren vanaf circa 15 jaar.
Title
Een ongewoon gesprek van God met jou
Author
Neale Donald Walsch
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Conversations with God for teens
Publisher
Utrecht: Kosmos-Z&K, 2003
239 p.
Note
Omslagondertitel : Spannende vragen, onverwachte antwoorden
ISBN
90-215-3589-0
Placing suggestion
235.7 (SISO) Geloven - Denken (ZIZO)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 24 times in Flemish libraries

Reviews

Het uitgangspunt voor dit boek is de idee dat je God kunt horen doorheen mensen. De auteur is er van overtuigd dat God ook door zijn geschriften spreekt. De dingen die hij in dit boek neerschrijft, komen van God. Het boek is verdeeld in 18 thema's en voorzien van een uitgebreide inleiding en slot. Het voorwoord is van de hand van Alanis Morissette en zeer aantrekkelijk omdat het zo echt overkomt. De themata zijn gericht op vragen die de auteur van jongeren heeft gekregen en die door God beantwoord worden. Het boek is volledig in dialoogvorm geschreven waardoor het lijkt alsof God rechtstreeks op de vragen van de jongeren antwoordt. Opvallend is de steeds terugkerende slogan "amuseer je, verspreid vreugde en deel je liefde". Hoewel het geheel wel erg Amerikaans aandoet -- en soms zelfs een beetje sektarisch -- wie vraagt om genezing zal die ook krijgen -- en hoewel sommige antwoorden op zijn minst raadselachtig zijn, is de teneur van het boek positief. Er wordt een pleidooi gehouden te…Read more
Veel tieners zitten met vragen over seks, drugs, ouderlijk gezag, schoolmethodiek, het huwelijk van hun ouders, lijden, ziekte en dood, en ook over God: waarom doet Hij niets aan de armoede en het onrecht en geweld in de wereld? Walsch is ervan overtuigd dat het doel van het leven erin bestaat dat de mens leert zijn ervaringen en fouten te benutten om ervan te leren. Hij legt grote nadruk op de noodzaak bewust te leven, op eerlijkheid en eigen verantwoordelijkheid en op onze eenheid met God en alles en iedereen. Door de keuzen die je maakt, creëer je de omstandigheden waarin je leeft. God is de totaalsom van Alles, en ieder van ons is daar een klein, maar belangrijk deeltje van. God vind je in je eigen ziel; daar ook vind je antwoorden op je levensvragen: door zelf met God, het Zelf in jezelf, te communiceren. God is altijd beschikbaar voor ons; wij ontmoeten Hem als we het gesprek met Hem aangaan. Walsch pleit voor geloof in het leven en in de veranderbaarheid van mens en wereld. Vra…Read more

About Neale Donald Walsch

CC BY-SA 3.0 - Image by Sarah Rozenthuler and Gil Dekel

Neale Donald Walsch (born September 10, 1943) is an American author of the series Conversations with God. He is also an actor, screenwriter, and speaker.

Biography

Walsch was brought up as a Catholic by a family who encouraged his quest for spiritual truth. He informally studied comparative theology for many years. He says his books are not channelled, but rather that they are inspired by God and that they can help a person relate to God from a modern perspective. Walsch's vision is an expansion and unification of all present theologies to render them more relevant to our present day and time. He created Humanity's Team[1] as a spiritual movement whose purpose is to communicate and implement his New Spirituality beliefs, particularly that we are all one with God and one with life, in a shared global state of being. This state can be achieved, Walsch argues, by the act of helping other people:…Read more on Wikipedia

Suggestions