Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Vriendschap met God

+1
Vriendschap met God
×
Vriendschap met God Vriendschap met God

Vriendschap met God

Vrijmoedige dialoog met God over vriendschap.
Title
Vriendschap met God
Author
Neale Donald Walsch
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Friendship with God
Publisher
Utrecht: Kosmos, 2008 | Other editions
368 p.
ISBN
9789021585499
Placing suggestion
235.7 (SISO) New age ; Spirituele ontwikkeling (ZIZO)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 21 times in Flemish libraries

Reviews

Neale Donald Walsch besloot op een nacht om een brief aan God te schrijven over het hem aangedane onrecht. Verrassend genoeg kreeg hij op zijn vragen ook een antwoord en zo ontstond een dialoog met God. Deze dialogen vormden het basismateriaal voor Vriendschap met God. In dit boek staat het feit centraal dat men met God op een vriendschappelijke voet kan staan. Om die vriendschap te winnen zijn er een aantal randvoorwaarden nodig en daarover gaan de gesprekken in dit boek. De lezer krijgt materiaal aangereikt en moet zelf uitmaken wat hij daarmee zal doen. Het geheel dient te worden geplaatst tegen de achtergrond van de Verenigde Staten, waar allerlei religieuze en semi-religieuze bewegingen een voedzame bodem vinden in de onzekerheid van de moderne mens, die op zoek gaat naar een aantal waarden. Enige waakzaamheid is dus geboden, nl. zeker in het geval van gemakkelijk beïnvloedbare mensen. Het boek leest niet echt heel vlot en er is volharding nodig om het tot het einde vol t…Read more
Dit is het vierde deel in een reeks 'gesprekken met God', na 'Een ongewoon gesprek met God', 'Een nieuw gesprek met God' en 'Derde gesprek met God'*. De auteur volgt het inmiddels bekende stramien: staande in het alledaagse leven stelt hij vragen, waarop God uitnodigend, soms uitdagend en kritisch antwoord geeft; ook zijn de rollen nogal eens omgedraaid. Het karakter daarvan wordt niet door eenrichtingsverkeer bepaald, maar door tweezijdige communicatie, over en weer. Dit keer is vriendschap hun specifieke onderwerp, en dan met name de constatering dat een innige vriendschap tussen mens en God mogelijk is en niemand daarvan in principe is uitgesloten. De afstand tussen beiden zal verkleinen of geheel verdwijnen, naarmate vertrouwen en liefde essentiële kenmerken van die relatie zijn. Het is tamelijk zinloos om de vraag te stellen of een dergelijke dialoog in werkelijkheid kan plaatsvinden. Voor de auteur is er sprake van een reëel contact en dat geldt ook voor het grote aantal lezers …Read more

About Neale Donald Walsch

CC BY-SA 3.0 - Image by Sarah Rozenthuler and Gil Dekel

Neale Donald Walsch (born September 10, 1943) is an American author of the series Conversations with God. He is also an actor, screenwriter, and speaker.

Biography

Walsch was brought up as a Catholic by a family who encouraged his quest for spiritual truth. He informally studied comparative theology for many years. He says his books are not channelled, but rather that they are inspired by God and that they can help a person relate to God from a modern perspective. Walsch's vision is an expansion and unification of all present theologies to render them more relevant to our present day and time. He created Humanity's Team[1] as a spiritual movement whose purpose is to communicate and implement his New Spirituality beliefs, particularly that we are all one with God and one with life, in a shared global state of being. This state can be achieved, Walsch argues, by the act of helping other people:…Read more on Wikipedia

Suggestions