Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:
Het bewogen levensverhaal van de overgrootmoeder (1856-1953) van de schrijfster.
Title
Altijd roomboter
Author
Nelleke Noordervliet
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Uitgeverij Augustus, 2018 | Other editions
203 p.
ISBN
9789045037028 (paperback)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

Reviews

Engelbertha Wiggelaar, geboren 1856, groeit op in een burgerweeshuis in Arnhem. Als zij twintig jaar is, werkt ze als dienstbode en wordt bezwangerd door de heer des huizes. Het kind is zwak en overlijdt kort na de geboorte. Een paar jaar later komt ze in dienst van dezelfde heer en na enige tijd raakt ze weer zwanger. Het kind is gezond en nu treft Engelbertha een lieve man die haar wil trouwen. Hij is zilversmid en samen krijgen ze twaalf kinderen. Het leven van Engelbertha is tekenend voor vrouwen in die tijd. Er waren nauwelijks keuzemogelijkheden voor een vrouw en het grote gezin overspoelde haar eigen identiteit. Nelleke Noordervliet (1945) heeft het leven van haar overgrootmoeder gereconstrueerd aan de hand van feiten en geschiedkundige gegevens op het gebied van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Nederland. Op deze wijze ontstaat een beeld van hoe dat leven mogelijk was. Het boek geeft een aardig tijdbeeld en geeft inzicht in de manier waarop in die tijd geleefd w…Read more