Wat is vrijheid?

Oscar Brenifier (author), Kolet Janssen (adapter), An Schreurs (narrator)
+1
Wat is vrijheid?
×
Wat is vrijheid? Wat is vrijheid?
Target audience:
9-11 years and up
Genre:
Het boek behandelt in vijf hoofdstukjes telkens een kernvraag over vrijheid: Kun je alles doen wat je wilt? Houden anderen je tegen om vrij te zijn? Moet je volwassen worden om vrij te zijn? Kan een gevangene vrij zijn? Hebben we allemaal het recht om vrij te zijn? Waarvoor dient je vrijheid? Bij elke kernvraag wordt de lezer geconfronteerd met positieve en negatieve antwoorden, met bij elk antwoo
Title
Wat is vrijheid?
Author
Oscar Brenifier
Adapter
Kolet Janssen
Narrator
An Schreurs  (inlezer)
Language
Dutch
Original language
French
Original title
La liberté, c'est quoi?
Distributor
Brussel: Luisterpunt, 2009
1 cd
Playing time
0:30
Original publisher
Davidsfonds/Infodok
Note
Stem: Vrouw Vlaamse stem
Placing suggestion
110 (SISO) Geloven - Denken (ZIZO)

Other formats:

Availability in Flemish libraries

Reviews

Dit nieuwe deel van de nu achtdelige reeks ‘Filosofie voor kids’* houdt zich bezig met het thema ‘vrijheid’. Kinderen kunnen, onder begeleiding van een leerkracht of begeleider, leren filosoferen rond een aantal basisvragen over het thema vrijheid. Het boek is ingedeeld op basis van zes, bij de belevingswereld van kinderen aansluitende vragen, zoals ‘Kun je alles doen wat je wilt?’, ‘Moet je volwassen worden om vrij te zijn?’ en ‘Waarvoor dient vrijheid?’. Deze thema's zijn gemakkelijk terug te vinden door de handige tabbladen. Toepasselijke kleurrijke illustraties en teksten en een verfijning van vragen dagen de gebruiker uit om op zoek te gaan, te discussiëren, nog meer vragen te stellen en na te denken over zichzelf, het leven en de wereld. Een qua indeling, lay-out en tekstkeuze zeer sympathiek en uitnodigende uitgave voor een eerste, vooral onbevangen kennismaking met filosofie. Geschikt voor gebruik thuis en op school, met kinderen vanaf ca. 7 tot 12 jaar. Een handleiding over d…Read more

Wat is vrijheid?

Dit boekje leent zich heel mooi voor het doel dat het beoogt: filosoferen met kinderen. Met tabs wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende facetten van vrijheid. Elke facet wordt voorgesteld aan de hand van een vraag, bijvoorbeeld: ‘Kun je alles doen wat je wilt?’. Op de volgende bladzijden worden dan steeds mogelijke antwoorden gegeven in één zin, maar ook weer de bijhorende vragen of de dingen die dit antwoord oproept. Aan het einde van een tab wordt dan in een langere tekst van alle vragen één geheel gemaakt en staat er een beknopte uitleg. De vragen lenen zich uitstekend om te filosoferen over het onderwerp en zijn op kindermaat geschreven. Het begrip kindermaat moet in deze zin ruim genomen worden. Sommige vragen zijn effectief geschikt voor kinderen vanaf zes jaar (zoals de achterflap vermeldt), andere vragen ‘vragen’ toch wat meer maturiteit en vooral meer woordenschat dan de gemiddelde zesjarige beheerst. Maar een woordje uitleg kan daarbij natuurlijk wonderen doen! D…Read more

Suggestions