Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Niets dat zegt : gedichten

Niets dat zegt : gedichten

We weten het van horen luisteren:
hoe alles luistert, de regen naar
het gras, als van elkaar
een vermoeden, dat het was.
Hoe bomen buiten adem, wij
onbuigzaam, het onkruid, en
alles uiteindelijk luistert.
Al is er nooit iets
dat zegt.


Patricia De Martelaere (1957) is hoogleraar filosofie in Brussel en Leuven. Tot haar romans behoren Lit
Title
Niets dat zegt : gedichten
Author
Patricia De Martelaere
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Meulenhoff, 2002
47 p.
ISBN
90-290-7131-1

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 50 times in Flemish libraries

Reviews

Patricia de Martelaere geniet reeds geruime tijd terecht faam als een van de meest originele filosofen in het Nederlandse taalgebied. Steeds weer slaagt zij erin om met haar creatieve opstellen de lezer, zowel de geïnteresseerde amateur als de deskundige collega's te verrassen en te verwonderen dient het nog gezegd, essentiële ervaringen vanuit een wijsgerig perspectief --, niet het minst door de beeldrijke, haast poëtische stijl van haar schriftuur. In vergelijking met dat filosofische succes bekleedt het literaire oeuvre van De Martelaere een enigszins marginalere positie. Hoezeer die literaire activiteit wezenlijk verweven blijft met de filosofische interesse van de auteur mag evenwel blijken uit de zopas verschenen dichtbundel waarmee De Martelaere, na haar romans, debuteert als dichter. Hoewel, in het colofon neemt de auteur zelf expliciet afstand van die prestigieuze karakterisering door te stellen: "Deze bundel is niet bedoeld als een debuut in de dichtkunst, maar als een volst…Read more
De Vlaamse filosofe Patricia de Martelaere (1957) is vooral bekend geworden met essaybundels als 'Een verlangen naar ontroostbaarheid'. Ze publiceert echter ook romans en gedichten. Deze bundel bevat een selectie van gedichten voor diverse gelegenheden geschreven in de periode 1980 tot 1997. De meeste zijn in de jaren '80 ontstaan. De gedichten hebben een vrije vorm; ze zijn met elkaar verbonden door het thema van de tegenstelling en de verzoening. Duidelijk gecontrasteerd zijn zien en denken, muziek en literatuur, liefde en haat, lichaam en geest, taal en voelen. Soms herkenbaar verwant aan het filosofisch werk van de schrijfster. Een mooie gelegenheid om haar denkbeelden ook langs deze onconventionele weg te leren kennen. De gedichten drukken iets uit wat via haar filosofisch werk nooit zo op deze manier aan de orde gesteld had kunnen worden. De schrijfster noemt de bundel overigens geen poëziedebuut, maar een eenmalige bundeling.

About Patricia De Martelaere

CC BY 1.0 - Image by Salomé Smets

Patricia De Martelaere (16 April 1957 – 4 March 2009) was a Flemish philosopher, professor, author and essayist. Born in Zottegem, Belgium, her full name was Patricia Marie Madeleine Godelieve. She graduated in philosophy from the Catholic University of Leuven and then taught and lectured there and at the Catholic University of Brussels.

She died in Wezemaal on 4 March 2009 at the age of 51 from complications of a brain tumor.

Academic career

De Martelaere studied philosophy at the Catholic University of Leuven , where she received her Ph.D. in 1984; the topic of her dissertation is the skepticism of David Hume. She became a professor in the philosophy department there, teaching Contemporary Philosophy, the Philosophy of Language, and Taoism, while publishing articles on Hume, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Wittgenstein, Derrida, Laozi (Lao-Tzu or Lao-tze), and Zhuangzi. She also serve…Read more on Wikipedia