Book
Dutch

De maat van kindermishandeling : meldcode en criteria van kindermishandeling

Paul Baeten (author), Jan Willems (author)
+1
De maat van kindermishandeling : meldcode en criteria van kindermishandeling
×
De maat van kindermishandeling : meldcode en criteria van kindermishandeling De maat van kindermishandeling : meldcode en criteria van kindermishandeling

De maat van kindermishandeling : meldcode en criteria van kindermishandeling

Om op een adequate wijze te kunnen handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling is het belangrijk dat alle betrokkenen rond het kind beschikken over een instrument om uit te vinden om wat voor vorm van kindermishandeling het gaat en in welke mate en ernst deze plaatsvindt. Uit dit oogpunt is de Meldcode Kindermishandeling ontstaan. Deze code, ontwikkeld door Paul Baeten (Nederlands Jeugdinstit
Title
De maat van kindermishandeling : meldcode en criteria van kindermishandeling
Author
Paul Baeten Jan Willems
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: SWP, 2007
79 p.
ISBN
9789066655638
Placing suggestion
323.4 (SISO) Jeugdzorg ; Kindermishandeling (ZIZO)