Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Opvoeden is een groeiproces : wegwijzer voor vaders en moeders

+1
Opvoeden is een groeiproces : wegwijzer voor vaders en moeders
×
Opvoeden is een groeiproces : wegwijzer voor vaders en moeders Opvoeden is een groeiproces : wegwijzer voor vaders en moeders

Opvoeden is een groeiproces : wegwijzer voor vaders en moeders

De auteur beschrijft in een aantal hoofdstukken hoe de opvoeding in al zijn aspecten er kan uitzien. In ieder hoofdstuk vinden we tal van tips, adviezen en concrete voorbeelden over de opvoeding van kinderen.
Subject
Opvoeding
Title
Opvoeden is een groeiproces : wegwijzer voor vaders en moeders
Author
Peter Adriaenssens
Language
Dutch
Edition
27ste dr.
Publisher
Tielt: Lannoo, 2009 | Other editions
272 p. : ill.
ISBN
9789020970371 (paperback)
Placing suggestion
433 (SISO) Opgroeien - Opvoeden (ZIZO)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

Reviews

In dit succesboek, dat aan zijn 21ste druk toe is, schrijft kinderpsychiater Peter Adriaenssens (Universiteit Leuven) dat opvoeden altijd het beste gebeurt met duidelijk leiderschap en in een positieve gezinssfeer, waarbij de aandacht meer gaat naar de vaardigheden van kinderen dan naar hun tekorten. De auteur beschrijft in een aantal hoofdstukken hoe de opvoeding in al haar aspecten er kan uitzien. In ieder hoofdstuk vinden we ook tal van tips, adviezen en concrete voorbeelden in cursief. Eerst wordt dieper ingegaan op hoe we ouders worden, om daarna een basis van het opvoeden te zoeken. Dan volgen uiteenzettingen over belonen en straffen, invloed van slechte vrienden en films, specifieke opvoedingsmoeilijkheden, mogelijke oplossingen etc. Aan het eind van het boek worden de functionele werkschema's en plannetjes die ook elders in het boek voorkomen, samengeplaatst. Verder treffen we nog een beknopte bibliografie en een beknopt trefwoordenregister aan. Door de duidelijke indeling en …Read more

OPVOEDEN IS EEN GROEIPROCES VAN PETER ADRIAENSSENS

Deze bestseller van de kinderpsychiater Peter Adriaenssens is een handreiking naar ouders die soms met vele vragen zitten. De titel geeft al aan dat de auteur de ouders zelf ziet groeien in hun rol als ouder: o.a. eerst als paar, dan als een gezin met kleine kinderen en daarna als koppel met uitgevlogen kinderen.Bij democratisch ouderschap is er plaats voor het trekken van grenzen en regels, vertrouwen en affectie, gelijkwaardigheid, een evenwicht tussen loslaten en controle, afstand en nabijheid. Ook gaat Adriaenssens o.a. dieper in op de specificiteit van hechting, pubers, bijzondere kinderen en aparte ouders. Opvoeden is een groeiproces bevat ook praktische werkschema’s en een beknopte bibliografie en trefwoordenlijst.

Wel is er weinig aandacht voor andere samenlevingsvormen dan het klassieke gezin zoals bv. nieuwsamengestelde gezinnen of eenoudergezinnen.

Suggestions