Book
Dutch

Orde scheppen : essays over liefde en lijden

Pieter Adriaens (editor), Roland Breeur (editor), Lode Lauwaert (editor)
In deze bundel brengen denkers een wijsgerige tekst als hulde aan Paul Moyaert binnen de domeinen antropologie, religie en psychiatrie.
Title
Orde scheppen : essays over liefde en lijden / onder redactie van P. Adriaens, R. Breeur, L. Lauwaert & S. Symons
Editor
Pieter Adriaens Roland Breeur Lode Lauwaert Stéphane Symons
Language
Dutch

Availability in Flemish libraries