Book
Dutch

Euthanasie bij psychisch lijden : het hellend vlak dat overslaat?

René Stockman (author), Marc Calmeyn (author), Marc Eneman (author)

Euthanasie bij psychisch lijden : het hellend vlak dat overslaat?

In series:
Principiële stellingname tegen euthanasie in het algemeen en tegen euthanasie bij psychiatrische patiënten in het bijzonder.
Title
Euthanasie bij psychisch lijden : het hellend vlak dat overslaat?
Author
René Stockman Marc Calmeyn Marc Eneman Herman De Dijn
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Garant, 2017
66 p.
ISBN
9789044135183 (paperback)
Placing suggestion
603.1 (SISO) Dood ; Euthanasie (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 20 times in Flemish libraries

Reviews

De auteurs van dit boekje komen uit Vlaanderen en hun oriëntatiekader is rooms-katholiek, maar hun boodschap richt zich op een breed publiek. Die boodschap heeft drie aspecten, die elkaar gedeeltelijk overlappen. (I) Zij keren zich tegen de liberale wetgeving inzake euthanasie zoals die in België en Nederland bestaat, (II) zij signaleren en kritiseren het oprekken van de zorgvuldigheidscriteria die bij het verrichten van euthanasie in acht moeten worden genomen en (III) zij stellen dat psychisch lijden nooit definitief 'uitzichtloos' is en dus nooit een reden mag zijn voor euthanasie of hulp bij zelfdoding. Hun religieus gemotiveerde uitgangspunt is dat ieder mens een onaantastbare, intrinsieke waarde heeft en dat daarom, strikt genomen, geen enkel lijden is aan te merken als mensonwaardig. De boodschap is duidelijk en evenwichtig verwoord. Het is niet een boodschap die snel algemeen aanvaard zal worden; de overtuigingskracht ervan voor andersdenkenden zou wel eens gering kunnen zijn…Read more

About René Stockman

CC BY 3.0 - Image by Andries van den Abeele

Brother Dr. René P. E. Stockman, F.C. (born May 13, 1954 in Assenede, Belgium) is the Superior General of the Congregation of the Brothers of Charity since 2000. He is a Belgian specialist in psychiatric caregiving.

Education

René Stockman studied at the Saint-Laurens Institute in Zelzate between 1966 and 1972. He finished grammar school with a diploma in economics.

In 1972 he joined the Congregation of the Brothers of Charity. He fulfilled the noviciate training in Maria-Aalter (1972–1973). He then started in Ghent his training as a nurse at the Higher Institute for Paramedic Professions (1973–1976).

He continued with studies leading to a Master in medical and social sciences and management of hospitals at the University of Louvain (1977–1980). His thesis was entitled Organization of mental health-care in Rwanda and Burundi. Additionally he obtained a teaching certificate for teaching in higher secondary…Read more on Wikipedia

Suggestions