Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

De gefnuikte arend : het leven van Willem Bilderdijk 1756-1831

Rick Honings (author), Peter Van Zonneveld (author), Marinus Van Hattum (collaborator)
+1
De gefnuikte arend : het leven van Willem Bilderdijk 1756-1831
×
De gefnuikte arend : het leven van Willem Bilderdijk 1756-1831 De gefnuikte arend : het leven van Willem Bilderdijk 1756-1831

De gefnuikte arend : het leven van Willem Bilderdijk 1756-1831

Willem Bilderdijk is een van de merkwaardigste mannen die ooit in ons vaderland hebben rondgelopen. Een omstreden figuur, wiens grillige levensloop bepaald werd door politieke twisten, ballingschap, miskenning, ziekte, armoede, kindersterfte en doodsverlangen, maar ook door de liefde en de waardering van een kleine schare toegewijde leerlingen. Een aartsconservatieve romanticus in woelige tijden,
Title
De gefnuikte arend : het leven van Willem Bilderdijk 1756-1831
Author
Rick Honings Peter Van Zonneveld
Collaborator
Marinus Van Hattum
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Amsterdam: Prometheus, 2013
652 p., [16] p. pl. : ill.
ISBN
9789035138094 (hardback)
Placing suggestion
Nederlands 853.6 (SISO) Schrijvers ; Schrijvers (ZIZO)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 19 times in Flemish libraries

Reviews

Tijdgenoten vonden Willem Bilderdijk (1756-1831) de beste dichter ooit, maar anderen vonden hem een rijmelaar of ze verfoeiden hem. Bilderdijk was dan ook onuitstaanbaar. Toch behoort hij tot de grote romantische schrijvers uit de Nederlandse letterkunde. De nieuwe vuistdikke biografie laat zien waarom hij zoveel tegenstrijdige reacties opriep. De biografen hebben zich, anders dan hun voorgangers, geconcentreerd op het leven van Bilderdijk. Een grondige analyse van zijn intellectuele ontwikkeling, zijn conservatieve opvattingen over staatkunde, recht en godgeleerdheid, hebben ze achterwege gelaten. Deze keuze leverde een goed leesbare beschrijving op van het omstreden personage dat deze grote man van het Réveil nog altijd is. Zijn nukken, voorkeuren, liefdes, verslavingen, ziektes en klaagzangen worden op een boeiende en zelfs vermakelijke manier gepresenteerd. Het beeld dat van Bilderdijk verrijst, is indrukwekkend, hilarisch en irritant tegelijk. Daarmee blijft hij een van de meest …Read more

Suggestions