Book
Dutch

Istanbul

Rob Bowden (author)
In series:
Target audience:
9-11 years and up
Hoe wordt er in de wereldstad Istanbul in Turkije omgegaan met verstedelijking, globalisering en het milieu? Behalve informatie zijn er interviews met inwoners en vele kleurenfoto's opgenomen. Vanaf ca. 13 jaar.
Subject
Istanbul
Title
Istanbul
Author
Rob Bowden
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Istanbul
Publisher
Etten-Leur: Corona, 2008
59 p. : ill.
ISBN
9789055661930
Placing suggestion
Turkije 996.3 (SISO) Landen T (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 150 times in Flemish libraries

Reviews

De verstedelijking neemt over de hele wereld elk jaar toe, en het aantal inwoners in steden stijgt ten nadele van het platteland. In de reeks 'Wereldsteden' wordt nagegaan hoe men daarmee omgaat en wat de gevolgen zijn voor het milieu, de economie, de globalisering en heel wat andere aspecten Deze boeken over Londen en Istanbul zijn volgens eenzelfde concept opgebouwd, met tien hoofdstukken die dezelfde thema's behandelen. In het eerste hoofdstuk wordt bekeken wat de verstedelijking met zich meebrengt voor de grootstad. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijke oplossingen, en wordt beschreven hoe de bevolking omgaat met de vernieuwingen in steden met miljoenen inwoners, en verschillende nationaliteiten, culturen, talen en sociale groepen. Uiteraard is dat voor elke stad verschillend. Het tweede hoofdstuk schetst in het kort de geschiedenis van de stad en belicht de hoogtepunten ervan. Een tijdlijn om het geheel overzichtelijker te maken, is er helaas niet. Er zijn grote verschillen tuss…Read more
Deel uit de reeks ‘Wereldsteden’ over Istanbul, de grootste en in cultureel opzicht belangrijkste stad van Turkije. Istanbul heeft een lange geschiedenis; de sporen daarvan vind je overal in de stad terug. De snelle groei van de bevolking heeft een grote druk gelegd op de huisvesting en infrastructuur. Het compacte en informatieve boekje belicht dergelijke en andere facetten van de stad zoals geschiedenis, wonen, economie, bestuur, vervoer, cultuur, milieu en toekomst. Inwoners komen (in kaders) aan het woord, hetgeen de informatie verlevendigt. Deze handzame uitgave bevat vele actuele kleurenfoto's, enige kaartjes, statistieken, register, verklarende woordenlijst en webadressen. De tekst, gedrukt in een erg kleine letter, bevat soms lange en ingewikkelde zinnen. Dit boek, dat in een kort bestek met een hoge informatiedichtheid een goed beeld geeft van het wel en wee in Istanbul, kan goed gebruikt worden voor spreekbeurten of projecten. Vanaf ca. 13 jaar; ook interessant voor volwass…Read more