Daisy
Dutch
Other formats
Accessible formats:

De laatste slaap : palliatieve sedatie : het alternatief voor euthanasie?

Rob Bruntink (author)

De laatste slaap : palliatieve sedatie : het alternatief voor euthanasie?

Genre:
Informatie over palliatieve sedatie, het in diepe slaap brengen van een terminale patiënt in diens laatste levensdagen, en over de ethische aspecten die daaraan zijn verbonden.
Title
De laatste slaap : palliatieve sedatie : het alternatief voor euthanasie?
Author
Rob Bruntink
Language
Dutch
Distributor
Brussel: Luisterpunt, 2008
1 cd
Playing time
03:09
Original publisher
Atlas
Note
Nederlandse stem Stem: Vrouw
CDR
a417237
Placing suggestion
603.2 (SISO)

Other formats:

Accessible formats: