DVD
English

Revolutionaire denkers uit de moderne tijd : Nietzsche, Marx, Freud

Rob Cowling (director), Bettany Hughes (host)

Revolutionaire denkers uit de moderne tijd : Nietzsche, Marx, Freud

In series:
Genre:
Contents
Afl. 1 Marx (1818-1883) : een leven vol tegenstellingen
Afl. 2 Nietzsche (1844-1900) : verkeerd begrepen en gemanipuleerd
Afl. 3 Freud (1856-1939) : de 'vader van de psychoanalyse'
Rating
All agesAll ages
Title
Revolutionaire denkers uit de moderne tijd : Nietzsche, Marx, Freud
Director
Rob Cowling
Host
Bettany Hughes
Language
English
Publisher
B Motion, © 2016
2 dvd-video's
Recording date
2016
Playing time
3 x 59 min.
Note
Engels gesproken, Nederlands ondertiteld BBC productie
EAN
8717306273640
Placing suggestion
156.1 (SISO) Filosofie ; Overzichten (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 32 times in Flemish libraries

Reviews

De negentiende eeuw was de tijd van veranderingen op velerlei gebied. Ook dat van ideeën met betrekking tot bijvoorbeeld de sociale en economische orde, de christelijke moraal, en de vraag wie we als mens werkelijk zijn. In de driedelige BBC-serie behandelt de Britse historica Bettany Hughes drie revolutionaire vertegenwoordigers van deze veranderingen: Marx, Nietzsche en Freud. Zij leidt ons rond in de plaatsen waar zij woonden, interviewt om dieper op bepaalde zaken in te gaan specialisten en leest saillante passages uit hun werk voor. Gelardeerd met historische filmbeelden, onder meer van Freud en Jung. In het geval van Marx wordt gepleit voor een minder dogmatische, meer verkennende kijk op zijn denken. Ten aanzien van Nietzsche worden valse voorstellingen van zijn werk ontmaskerd, hoewel deze deels worden gezocht in de openingen die zijn korte aforismen bieden. Van Freud wordt vanuit hedendaags oogpunt de wetenschappelijkheid van zijn methoden betwijfeld en gelegd naast die van d…Read more