Book
Dutch

Tot zij de wijn is : gedichten

Tot zij de wijn is : gedichten

Zijn publiek vraagt al jaren om een nieuwe bundel. Hier is-ie. Tot zij de wijn is bevat opnieuw achttienkaraats goudeerlijke gedichten van een dichter die midden tussen de mensen staat. Helder en toegankelijk bezingt Roel Richelieu Van Londersele zijn liefde voor vrouwen, zijn kinderen, zijn stad, zijn jeugd.

Tot zij de wijn is bevat gedichten over een huwelijk dat op de klippen loopt,
Title
Tot zij de wijn is : gedichten
Author
Roel Richelieu van Londersele
Language
Dutch
Edition
2
Publisher
Amsterdam: Atlas, 2010 | Other editions
67 p.
ISBN
9789045016269 (paperback)

Availability in Flemish libraries

More than 43 times in Flemish libraries

Reviews

Roel Richelieu van Londersele is bij uitstek een romantisch dichter. Daarover kan ook ditmaal geen twijfel bestaan. Zijn bundel Tot zij de wijn is opent bv. met de mooie reeks 'Het gerucht in de gang', waarin de dichter probeert de geliefde met woorden te omcirkelen en te raken. De toon is hier gedragen en sterk beeldend, en thematisch overweegt de gedachte dat pas de ander het ik zichzelf helpt zijn: "je bent naakt en maakt mij / pasgeborene een man' (blz. 16).

Tegelijk echter eindigt die reeks op een vers waarin het vertrek en het wachten op de terugkeer centraal staat. Romantiek is geen loutere idylle maar een ervaring die de mens ook bindt en verblindt. Die dubbele, positieve én negatieve, dimensie wordt in de overige afdelingen van de bundel alsmaar prangender uitgewerkt. Het verleden is grotendeels een constructie van achteraf, waardoor de afstand weliswaar wordt verkleind maar tegelijk de verbeelding de plaats van de werkelijkheid dreigt in te nemen. En ieder zelf…Read more
Roel Richelieu Van Londersele (°1952, Ninove) behoort tot het traditionele kamp van de poëzie en weet daar, in de zes afdelingen waaruit deze nieuwe bundel bestaat, voldoende profijt uit te trekken. Hij hanteert weliswaar nog steeds veelvuldig ‘van-beelden’ (mantel van mijn stem, waterpas van de zee, lippen van de geschiedenis, stoet van torens), maar die koesteren zich in de warmte van een vooral op emoties en herkenbaarheid gerichte taal. De meeste verzen kennen gelijkmatige strofen. Inhoudelijk staan relaties in een brede waaier van subthema’s als liefde, dood en kunst centraal. Op veel plaatsen zijn zuivere, evenwichtige regels te vinden als ´het licht gaat uit zoals zovele dingen / naast mij sterft een paard zonder ruiter / de sergeant leest voor uit de dood´. Vernieuwing en zeker experiment hoeft de lezer van Van Londersele niet te verwachten maar dat mag gecompenseerd worden door zijn uitnodigend gebaar naar een breed publiek. Conclusie: geen poëzie van de eerste orde, maar pre…Read more