Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Al de vragen van ons leven : een ethiek voor het dagelijkse leven

Roger Burggraeve (author), Ilse Van Halst (author)
+1
Al de vragen van ons leven : een ethiek voor het dagelijkse leven
×
Al de vragen van ons leven : een ethiek voor het dagelijkse leven Al de vragen van ons leven : een ethiek voor het dagelijkse leven

Al de vragen van ons leven : een ethiek voor het dagelijkse leven

Beschouwingen vanuit rooms-katholiek perspectief.
Title
Al de vragen van ons leven : een ethiek voor het dagelijkse leven
Author
Roger Burggraeve Ilse Van Halst
Language
Dutch
Publisher
Tielt: Lannoo, 2008 | Other editions
158 p.
ISBN
9789020960334
Placing suggestion
232.5 (SISO)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 21 times in Flemish libraries

Reviews

Om het ethisch systeem te vatten van waaruit Roger Burggraeve denkt, moet men rekening houden met volgende opvatting die het hele systeem schraagt: de mens is geschapen als beeld van God, m.a.w. de mens heeft iets goddelijks -- wat haaks staat op de hedendaagse mens die zich vaak God waant. De opdracht van de mens is steeds iets meer op God gaan gelijken. Ethisch speelt zich dat proces af binnen de spanning tussen passiviteit (Gods signatuur in ons) en activiteit (vrijheid en verantwoordelijkheid). In onze tijd wordt dat evenwicht bemoeilijkt door het feit dat enkel de activiteit wordt geaccentueerd: haast alles wat kan, mag ook... Het is duidelijk dat Burggraeve op de uitdagingen van deze tijd antwoordt vanuit een christelijke achtergrond. Daarbij schuwt hij geen enkel heikel punt: huwelijk, (homo)seksualiteit en echtscheiding, lijden en dood, begin en einde van het leven enz. Evenzeer typerend is zijn balanceren tussen de evangelische idealen en wat mensen er concreet van terechtbre…Read more
Dit boek bespreekt onderwerpen uit het dagelijkse leven, die we micro-ethiek noemen: huwelijk, samenwonen, vriendschap, homofiele relaties, ouderschap, genetisch onderzoek, adoptie, abortus, kunstmatige inseminatie, opvoeding, euthanasie, emancipatie, omgaan met kwaad en lijden, vergeving en verzoening. De hoofdauteur Burggraeve is rooms-katholiek theoloog en als hoogleraar verbonden aan de Katholieke Universiteit van Leuven, België. Hij oriënteert zich op de idealen van de kerk, maar doet dit op mild-ontspannen en uitnodigende wijze, met begrip voor de gebroken situatie en de harde dagelijkse realiteit waarin niet-volmaakte mensen hun leven proberen te leven. Mede dank zij zijn ervaringen als hulpverlener kan de schrijver naast de lezer gaan staan. Pastorale bewogenheid en de breedte van Burggraeve's leeropdracht (ethiek, geloof en zingeving) komen in het boek tot uitdrukking: de dieptelaag van de spiritualiteit wordt aangeboord en Gods liefde voor mensen komt in beeld. Vergeleken me…Read more

Suggestions