Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

De verruwing voorbij : over de kwetsbaarheid van alle leven

Roger Burggraeve (editor)

De verruwing voorbij : over de kwetsbaarheid van alle leven

Beschouwingen over de 'verruwing' in de huidige maatschappij, uitmondend in een pleidooi voor een ethiek van actieve geweldloosheid.
Subject
Sociale ethiek
Title
De verruwing voorbij : over de kwetsbaarheid van alle leven / red. Roger Burggraeve ... [et al.]
Editor
Roger Burggraeve
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2004 | Other editions
354 p.
ISBN
90-5826-288-X
Placing suggestion
311 (SISO) Maatschappijvisies (ZIZO)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

Reviews

In deze bundel geven elf theologen en ethici vanuit verschillende invalshoeken hun visie op de 'verruwing' van de samenleving. De eerste, tevens grootste bijdrage bevat voorbeelden hiervan in stad, gezin, school, beroepsleven, sport en verkeer, alsmede mogelijke verklaringen, waaronder individualisering, prestatiegerichte technocratie en veranderingen in het gezin. Dan volgen verhandelingen over geweld tegen vrouwen en globalisering en enkele ethische beschouwingen, onder meer over 'Gij zult niet doden' en Albert Schweitzer. Het boek besluit met een pleidooi voor actieve geweldloosheid, zoals 'gepredikt' door de Oostenrijkse vredesactiviste Hildegard Goss-Mayr. De oproep tot een ethiek van verantwoordelijkheid voor al wat leeft, is natuurlijk niet nieuw, maar sluit wel aan bij de actuele discussie over normen en waarden. Sommige bijdragen zijn weliswaar interessant, maar nogal moeilijk. Vooral bedoeld voor vredeswerkers, pastors, vormingswerkers en anderen die zich willen inzetten voo…Read more