Book
Dutch

Van madonna tot Madonna : in de ban van beelden, idolen en afgoden

Artikelen over het verschijnsel verering/afgoderij in zowel religieuze als profane zin.
Subject
Idolen
Title
Van madonna tot Madonna : in de ban van beelden, idolen en afgoden / red. Roger Burggraeve, Johan De Tavernier, Didier Pollefeyt, Jo Hanssens
Editor
Roger Burggraeve Johan De Tavernier Didier Pollefeyt Jo Hanssens
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2002
369 p.
ISBN
90-5826-170-0
Placing suggestion
909 (SISO) Religies (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

De titel doet vermoeden dat het hier om een populair boek gaat. Dat is het niet. Weliswaar vat die titel het boek samen in die zijn dat de eerste madonna slaat op de Heilige Maagd en daarmee op de religieuze verering en de tweede op de door velen aanbeden zangeres/filmster Madonna die staat voor de profane verering. De dertien bijdragen die het boek bevat, alle van wetenschapsbeoefenaars van universiteiten, vooral van de Katholieke Universiteit Leuven, zijn dan ook onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: religieuze en profane 'idolatrie'. Dit veel gebruikte woord in het boek grenst aan het begrip afgoderij. Vele van de bijdragen benadrukken dan ook zowel de positieve als de negatieve kant van dit soort vereringen. In de Bijbel is al vaak sprake van afgoderij en tegenwoordig wordt de verering voor filmsterren en zangeres gevoerd door de commercie. Een compleet boek over dit onderwerp, maar wel vooral geschreven voor vakgenoten. De brede groep lezers zal worden afgeschrikt door zowel te…Read more

Suggestions