Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Zand erover ? : vereffenen, vergeven, verzoenen

Roger Burggraeve (editor)

Zand erover ? : vereffenen, vergeven, verzoenen

Bijdragen vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines over de vraag of aangedaan onrecht moet worden vergeven en zo ja, op welke manier.
Title
Zand erover ? : vereffenen, vergeven, verzoenen / red. Roger Burggraeve ... [et al.]
Editor
Roger Burggraeve
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2000
245 p.
ISBN
90-5826-068-2
Placing suggestion
232.9 (SISO) Christendom ; Geloofsleer (ZIZO)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 24 times in Flemish libraries

Reviews

In christelijke kringen valt geregeld en snel het woord 'vergeven', of sterker nog, het woord 'verzoenen'. De vraag is of we er wel voldoende bij blijven stilstaan. Vergeven we de moordenaar van ons kind? Vergeven we de inbreker? Kunnen we ons verzoenen met hooligans, verkrachters, incestueuzen en zo meer? In dit boek wordt op een nieuwe, verfrissende manier nagedacht over die problematiek. Er wordt gereflecteerd over de precieze omvang van de begrippen vereffening, vergeving en verzoening, los van alle slogantaal, los van de gemakkelijke 'mantel der liefde' en het gebruikelijke 'zand erover'. Het gaat telkens om zeer complexe problemen die elk een eigen aanpak vragen. De auteurs beperken zich daarbij niet tot de moraaltheologie, maar trekken de registers verder open door zich te laten inspireren door therapeuten, psychologen en sociologen. Geen enkel heet hangijzer wordt uit de weg gegaan: ontkracht vergeving het verlangen naar vereffening (bv. straf), dragen we verantwoordelijkheid …Read more
In deze bundel met bijdragen van wetenschapsbeoefenaars op het gebied van theologie, ethiek en samenleving wordt op uitvoerige wijze antwoord gegeven op de vraag die in de titel verwoord is, of we als reactie op aangedaan onrecht moeten vergeven of vergeten. Dat is vanuit het oogpunt van Pax Christi in Vlaanderen een legitieme vraag. De antwoorden zijn, zoals te verwachten, zeer gedifferentieerd en genuanceerd. Vergeven hoeft niet te betekenen: afzien van rechtzetting en straf, maar wel van uitoefening van wraak. De bijdragen gaan over reacties op persoonlijk aangedaan onrecht, maar ook over onrecht dat landen elkaar hebben aangedaan, zoals in de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen bijbelse standpunten, maar ook standpunten vanuit ethisch, therapeutisch en politiek oogpunt worden uitvoerig behandeld. Alle bijdragen zijn goed gefundeerd, voorzien van voetnoten. Wel is de ene bijdrage wat leesbaarder dan de andere. Zo hebben enkele auteurs hun denkbeelden in een vaak voor leken moeilijk te…Read more

Suggestions