Book
Dutch

Het werkelijkheidseffect

Roland Barthes (author)

Het werkelijkheidseffect

Roland Barthes (author)
In series:
Genre:
Literatuurfilosofische essays van de Franse literatuuurwetenschapper (1915-1980) over de autonomie van teksten.
Subject
Taalfilosofie
Title
Het werkelijkheidseffect
Author
Roland Barthes
Language
Dutch
Original language
French
Publisher
Groningen: Historische Uitgeverij, 2004
214 p.
ISBN
90-6554-123-3 (paperback)
Placing suggestion
803.1 (SISO) Literatuurgeschiedenis ; Literatuurwetenschap (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 12 times in Flemish libraries

Reviews

Het veelzijdige werk van de Franse criticus, literatuurwetenschapper, essayist en semioticus Roland Barthes blijft 25 jaar na zijn dood onverminderd fascineren. Het heeft ongetwijfeld te maken met zijn vroege interesse voor ruimere dan alleen talige tekensystemen -- Barthes als voorloper van de 'cultural studies' -- maar ook met zijn gaandeweg meer creatieve en fragmentarische manier van schrijven. Als theoreticus liet hij de starre systematiek van de betekenisanalyse achter zich voor een subjectieve, associatieve dialoog met teksten als toneel van eindeloze betekenisprocessen. Het plezier van de tekst was voor hem geen ijdel begrip. Lezen en schrijven vormden één genotvolle activiteit, waaraan hij vorm gaf in haast erotische, zinderende formuleringen. De meeste zelfstandige publicaties van Barthes zijn in het Nederlands vertaald. Nu in Frankrijk de Oeuvres complètes zijn verschenen (meer dan vijfduizend bladzijden), was het tijd voor een keuze uit het kortere beschouwelijk wer…Read more
Vertaling van elf van de belangrijkste essays die de Franse literatuurfilosoof Barthes in de jaren '70 heeft geschreven. De selectie is uitdrukking van Barthes indringende belangstelling voor de volgende thema's: de autonomie van geschreven teksten en de irrelevantie van de intenties van een auteur voor het begrijpen van het geschrevene; buiten de tekst bestaat geen werkelijkheid; teksten verwijzen niet naar een werkelijkheid, maar consitiueren deze; en een tekst is geen dialoog met een auteur maar "praat" zelf. Deze ideeën liggen ten grondslag aan het ontstaan van wat is gaan heten de structurele semiotiek. De uitgebreide inleiding probeert duidelijk te maken hoe waardevol Barthes denkbeelden nog steeds zijn. Het boekje is uitstekend verzorgd en voor geïnteresseerden in literatuurwetenschap een must. Stevige paperback; vrij kleine druk.

About Roland Barthes

CC BY-SA 4.0 - Image by Fragolaleone

Roland Gérard Barthes (; French: [ʁɔlɑ̃ baʁt]; 12 November 1915 – 26 March 1980) was a French literary theorist, essayist, philosopher, critic, and semiotician. Barthes's ideas explored a diverse range of fields and he influenced the development of many schools of theory, including structuralism, semiotics, social theory, design theory, anthropology, and post-structuralism. He was particularly known for developing and extending the field of semiotics through the analysis of a variety of sign systems, mainly derived from Western popular culture.

During his academic career he was primarily associated with the École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) and the Collège de France.

Biography

Early life

Roland Barthes was born on 12 November in t…Read more on Wikipedia