Book
Dutch

Van God los : de gevaren van religie en de toekomst van de rede

Sam Harris (author)
+1
Van God los : de gevaren van religie en de toekomst van de rede
×
Van God los : de gevaren van religie en de toekomst van de rede Van God los : de gevaren van religie en de toekomst van de rede

Van God los : de gevaren van religie en de toekomst van de rede

Waarschuwing aan de westerse samenleving tegen de gevaren van religie als broeinest van irrationaliteit en geweld, met een pleidooi voor een redelijke levensbeschouwing die is gebaseerd op empirisch, natuurwetenschappelijk bewijs.
Title
Van God los : de gevaren van religie en de toekomst van de rede
Author
Sam Harris 1967-
Language
Dutch
Original language
English
Original title
The end of faith
Publisher
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2007
352 p.
ISBN
9789029564373
Placing suggestion
205 (SISO) Religies ; Religie en samenleving (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 50 times in Flemish libraries

Reviews

De keuze tussen Adam of aap
Wie het als non-fictionschrijver in Amerika wil maken, kan op dit ogenblik maar beter atheïst worden. In een land waar de meerderheid van de bevolking nog altijd gelooft in de letterlijke waarheid van het Bijbelverhaal, staan de laatste tijd verdacht veel anti-religieuze boeken in de bestsellerlijsten. Misschien bevestigt dit vooral de grote breuk die ergens midden door dit moderne keizerrijk loopt. De gelovigen lezen niet langer en sluiten zich op in hun megakerken om daar te kijken en vooral te luisteren naar steeds strengere predikers, terwijl de anderen zich ongerust maken over wat de christenen van plan zijn ? en zij lezen wel boeken.
Nog altijd staat in deze boeken hetzelfde thema centraal. Wat is de plaats van de godsdienst in een moderne wetenschappelijke en democratische maatschappij? Ondanks het feit dat de VS de eerste natie ter wereld was om de scheiding van kerk en staat in de grondwet in te schrijven, is de macht van de religie nog alti…Read more
De aanslag op het WTC in New York heeft laten zien wat voor bedreiging religie voor de Westerse samenleving is. In de zeven hoofdstukken van dit controversiële, lijvige boek wil de filosoof Harris dan ook het taboe doorbreken dat over religie niets negatiefs gezegd mag worden. Religie is irrationeel, niet gebaseerd op empirische bewijzen, zoals het religieuze geweld van de heksen- en jodenvervolging en het moslimterrorisme laten zien. Harris verfoeit de Amerikaanse vermenging van religie en politiek. Ook stelt hij dat pacifisme onhoudbaar en hypocriet is; geweld en zelfs marteling zijn onder bepaalde voorwaarden noodzakelijk. Harris erkent de menselijke hang naar spiritualiteit, maar die moet dan wel gebaseerd zijn op rede en empirische bewijzen. Een epiloog vat het boek nog eens samen en in een nawoord gaat Harris in op enige tegenwerpingen. Het boek, dat niet gemakkelijk leest, zet aan tot denken over de relatie tussen religie en geweld, maar is voor gelovigen schokkend en blasfemis…Read more

About Sam Harris

CC BY-SA 4.0 - Image by Cmichel67 (Christopher Michel)

Samuel Benjamin Harris (born April 9, 1967) is an American philosopher, neuroscientist, author, and podcast host. His work touches on a wide range of topics, including rationality, religion, ethics, free will, neuroscience, meditation, psychedelics, philosophy of mind, politics, terrorism, and artificial intelligence. Harris came to prominence for his criticism of religion, and Islam in particular, and is known as one of the "Four Horsemen" of New Atheism, along with Richard Dawkins, Christopher Hitchens, and Daniel Dennett.

Harris's first book, The End of Faith (2004), won the PEN/Martha Albrand Award for First Nonfiction and remained on The New York Times Best Seller list for 33 weeks. Harris has since written six additional books: Letter to a Christian Nation in 2006, The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values in 2010, the long-form essay Lying in 2011, the short book Free Will…Read more on Wikipedia