Book
Dutch

Zuid-Amerika

Simon Scoones (author), Piet De Bakker (translator)
In series:
Target audience:
9-11 years and up
Beknopte informatie over het werelddeel Zuid-Amerika voor wat betreft volken, geschiedenis, cultuur, milieu e.d. en de positie die Zuid-Amerika inneemt binnen de wereldhandel en de internationale politiek. Met kleurenfoto's, kaartjes en grafieken, Vanaf ca. 12 jaar.
Subject
Latijns-Amerika
Title
Zuid-Amerika
Author
Simon Scoones
Translator
Piet De Bakker
Language
Dutch
Original language
English
Original title
South America
Publisher
Etten-Leur: Corona, 2015 | Other editions
64 p. : ill.
ISBN
9789461753182 (paperback)
Placing suggestion
Amerika 991 (SISO) Delen van de wereld (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 100 times in Flemish libraries

Reviews

Deze boeken over Europa en Zuid-Amerika verschijnen in de reeks 'De continenten'. De auteurs zijn resp. David Flint, die al verschillende educatieve jeugdboeken schreef, en Simon Scoones, auteur van een aantal boeken over wereldvraagstukken. De vertaling naar het Nederlands is voor beide delen van Piet de Bakker. In beide delen worden ongeveer dezelfde onderwerpen behandeld. Eerst krijg je een korte algemene inleiding met voorstelling van het continent en een overzichtelijke kaart waarop alle landen duidelijk te zien zijn. Het geschiedkundig overzicht dat daarna volgt, is kort en biedt beknopte informatie van de oudheid tot nu. Per continent worden vervolgens de landen voorgesteld, met aandacht voor landschappen en natuur, het samenleven met verschillende bevolkingsgroepen en de veranderingen daarbij in de laatste decennia, de verschillen in godsdiensten en culturen, de ongelijke verdeling van de natuurlijke rijkdommen, de economie en de positie die het continent inneemt binnen de wer…Read more
Diverse aspecten van het werelddeel Zuid-Amerika worden onder de loep genomen in dit deel van de serie 'De continenten'*. Na de inleiding komen in negen hoofdstukken o.a. aan de orde: de bevolking, godsdienst en cultuur, de economie, wilde dieren, de geschiedenis en de relatie tussen Zuid-Amerika en de rest van de wereld. Er wordt een uitgebreid beeld gegeven van dit werelddeel. Dit is mede te danken aan de duidelijke tekst, de kaarten en kleurenfoto's. Bij veel thema's worden ook statistische gegevens via grafieken e.d. verstrekt. Helaas zijn die niet allemaal geactualiseerd. Dat is wel het geval bij het statistisch overzicht achterin, met cijfers over de bevolking en oppervlaktes van alle landen in Zuid-Amerika. Moeilijke woorden worden helder uitgelegd in de woordenlijst, en het zoeken naar een onderwerp wordt vergemakkelijkt door een register. Tot slot zijn er verwijzingen naar enige websites. Oorspronkelijk Engelstalige uitgave (2005), waarvan de informatie ten behoeve van deze …Read more