Book
Dutch

Het pseudo moderne nevens het ware : de briefwisseling van de architect J.J.P. Oud met Jozef Peeters en Michel Seup...

Het pseudo moderne nevens het ware : de briefwisseling van de architect J.J.P. Oud met Jozef Peeters en Michel Seup...

Title
Het pseudo moderne nevens het ware : de briefwisseling van de architect J.J.P. Oud met Jozef Peeters en Michel Seuphor, redacteuren van het constructivistische tijdschrift Het Overzicht 1921-1925
Editor
Sjoerd Van Faassen August Hans Den Boef
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Garant, 2008
189 p. : ill.
Note
Extra-uitgave van het literair-historische tijdschrift Zacht Lawijd
ISBN
9789044124200
Placing suggestion
700.6 (SISO)

Availability in Flemish libraries

More than 3 times in Flemish libraries

Reviews

Deze extra bijlagen van het literair-historische tijdschrift 'Zacht Lawijd' bevat de gedocumenteerde correspondentie tussen de Nederlandse architect J.J.P. 'Ko' Oud en de Antwerpse modernisten Jozef Peeters en Michel Seuphor (pseud. van Ferdinand Louis Berckelaers). Ouds betekenis voor de architectuur als pionier van het Nieuwe Bouwen is vergelijkbaar met die van Le Corbusier en Gropius. De Vlaamse avant-gardisten Peeters en Seuphor waren o.m. de bezielers van het constructivistische strijdblad 'Het Overzicht'. Hoewel het tijdschrift een bescheiden maar toch interessant klankbord bood voor gelijkgezinde kunstenaars en architecten die in het Europa van de jaren '20 fervent op zoek waren naar manieren om hun nieuwe ideeën ingang te doen vinden, was 'Het Overzicht' geen lang leven beschoren. De redacteuren waren tegen het einde gepreoccupeerd door andere projecten, en het definitieve vertrek van Seuphor naar Parijs ontnam het tijdschrift zijn financiële basis.

De modernisten verk…Read more
Deze bijlage van het literair-historische tijdschrift 'Zacht Lawijd' bevat de gedocumenteerde correspondentie tussen de Nederlandse architect J.J.P. Oud en de Antwerpse modernisten Jozef Peeters en Michel Seuphor. Oud was medeoprichter van het tijdschrift 'De Stijl', dat hij echter verliet na meningsverschillen met Theo Van Doesburg. Vervolgens zochten Peeters en Seuphor, bezielers van het constructivistische strijdblad 'Het Overzicht', toenadering. Dat leidde tot een kortstondige, maar hartelijke briefwisseling, waarbij ‘clichés’ werden verstuurd, lezingen en tentoonstelling voor elkaar werden georganiseerd, en netwerken werden uitgebouwd. De brieven beschrijven voornamelijk praktische verzoeken, maar bieden ook een exclusief inzicht in de relatie en architecturale ideeën van de drie. De vele voetnoten en de oude spelling bemoeilijken het lezen, maar dat neemt niet weg dat het boek heel wat achtergrondinformatie bevat over de drie architecten en hun artistieke omgeving. Geïllustreerd…Read more

Suggestions